STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

fredag 14 december 2012MILJÖDOM OM CEDERGRENSKA:
PARKEN FÅR BEHÅLLA SIN STRAND!

Mark- och miljödomstolen gick helt på Cedergrenska Parkens Vänners linje. Domen från 13 december innebär att stranden inte kan bebyggas med betongpontoner som planerat.

-      -  Nu kan parken och stranden fortsätta att utvecklas för allmänhetens bästa!, säger Sten Hellqvist, hedersledamot i Naturskyddsföreningen i Danderyd. Han skrev senaste inlagan till Mark- och Miljödomstolen.

Under dagen har glada meddelanden och gratulationer till Cedergrenska Parkens Vänner strömmat in på mail och i Facebookgruppen  https://www.facebook.com/Cedergrenska.parkens.vanner.

-       -  Alla är segrare idag, skriver Cilla Lundström, en av de aktiva i Cedergrenska parkens vänner.
-      -   Kommunen fick ett engagerat nätverk som uppmärksammar parken över hela landet. Båtklubbarna fick skjuts i båtplatsfrågan, inte minst för att parkens vänner utredde möjliga alternativa båtplatser och fann många som kunde byggas ut direkt. Kommunen fick inspiration att sätta igång sin egen båtplatsutredning och fann via sin konsult många möjliga platser. Och inte minst – alla Stocksundsbor, förskolor, elever, hundägare liksom badande och flanörer får behålla sin fria strand, skriver hon.

-    -    Nu ska lilla strandremsan upprustas och strandpromenaden göras tillgänglig för alla igen! Vi skänker kommunen vårt beviljade bygglov och erbjuder hjälp och bidrag till att utföra strandupprustningen, säger både Cilla och Sten.

Samma glada spontana reaktioner kommer från andra som aktivt deltagit i arbetet. Kjell Gunnarsson, ordförande i Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina skriver att ”nu är det dags att ta fram vårt alternativa bygglov och kräva att kommunen utför det!”


Länsstyrelsen hade tidigare avslagit Naturskyddsföreningens överklagan som gällde kommunens beslut att ge dispens från strandskyddet och tillåta den betongbryggeanläggning som kommunens tekniska kontor ville utföra.

"Mark- och miljödomstolen delar inte länsstyrelsens bedömning att uppförande av två flytbryggor utmed Cedergrenska parkens strandkant inte kan anses påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Tvärtom bedömer domstolen att en utvidgning av båtklubbens verksamhetsområde  till parkens strandkant skulle innebära en privatisering av ett område som i dagsläget har ett för  allmänheten högt rekreationsvärde.” (Citat ur domen)

      Kommunen körde hösten 2010 in en maskin i parken för att göra geologiska mätningar inför ett planerat kajbygge av parkens låga strandparti. Några parkflanörer observerade det samt att byggpinnar sattes upp i parken. Medborgare och föreningar fick överraskande veta att den lilla men betydelsefulla stranden med strandpromenaden skulle bebyggas med pontonbryggor. Också oppositionspartierna blev förvånade – ärendet hade inte ens varit uppe i tekniska nämnden. Än mindre hade det sökts byggnadslov. De som noterat att något var på gång hade inte förstått projektets storlek. I kartskisser hade bryggorna jollestorlek.

Föreningar och många enskilda anslöt sig till arbetet att rädda stranden; Naturskyddsföreningen i Danderyd, Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina och Villaägareföreningen i Danderyd. Tillsammans bildade dessa och många boende i området nätverket Cedergrenska parkens vänner.
      
      Kommunen bjöd in till ett informationsmöte hösten 2010 som blev välfyllt, och kort därefter inbjöd nätverket till ett informationsmöte som blev ännu mer välbesökt efter att mängder av insändare och artiklar uppmärksammat frågan.

Det nybildade nätverket Cedergrenska parkens vänner beslöt att istället för att endast protestera mot kommunens planer, också presentera sina egna förslag i en formriktig bygglovsansökan. Ritningar och bilder skickades in, och eftersom de följde detaljplanen beviljades bygglov.


Ínitiativet fick stöd av många organisationer utanför kommunen, bland annat Förbundet för Ekoparken som nu också kommenterar domslutet.
-         -  Det är hoppingivande. Stort grattis! Jag har läst domen och tror att den bör stå sig i högre instans. Resonemanget är glasklart och gäller inte bara formalia utan själva sakfrågan, skriver Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken.


Så här ser Cedergrenska parkens vänners föreslagna strand ut i den del som gränsar till lilla badstranden. Genom nätverkets föreningar ansökte de om ett bygglov för att få upprusta strandens stigparti, och fick det beviljat sommaren 2011, samma sommar som också tekniska kontoret fick sitt lov för pontonanläggningen.


Strandpartiet med gångstigen är idag så kraftigt eftersatt att det inte går att färdas där med rullstol och bara med svårighet med barnvagn.


      Cedergrenska parkens vänners förslag med en stig som håller, sittplatser och en brygga att sitta på och använda i jolleverksamhet.

-   Nu kan strandstigen äntligen upprustas och blir så fin som den var på Cedergrens tid!, säger Sten Hellqvist, Naturskyddsföreningen i Danderyd.
   
      Cedergrenska Parkens vänner på Facebook: https://www.facebook.com/Cedergrenska.parkens.vannermåndag 28 november 2011

RUSTA STRANDEN NU!

Midvintern inleds, men det är inte tyst i husen ändå. Åtminstone inte där Cedergenska parkens vänner möts och planerar fortsatta arbetet!

Stranden är mer eroderad än någonsin. Det behövs medborgartryck för att den ska upprustas! Föreningarna i nätverket har under hösten uppmärksammat kommunen på att de inte accepterar att vänta längre. Det finns pengar. Det finns ett bygglov som godkänts för hur stranden ska erosionsskyddas och stigen och platsen utanför båthuset bli fullt användbar igen. Använd detta!

Att tekniska kontoret gjort ett bygglov om att bygga hamn av stranden som överklagats och kommer att ta flera år att få definitivt beslut om är inte skäl för att göra så att människor inte kan nyttja strandpartiet fullt ut. Det behövs fler röster som är tydliga. Hör av er till politiker tidningar. RUSTA STRANDEN NU!

Vår båtplatsutredning rullar på, men det är märkligt tyst om denna från tekniska nämnden. Idag påminde vi om den påminnelse som vi skickat om gåvan som gavs i början av september (se nedan).

Debatten fortsätter i lokaltidningen. Från politiskt håll vill man inte gärna debattera, men tystnaden inspirerar också. Se senaste inlägget i lokaltidningen och skriv du med!
-------------------------------------
Från: Cilla Lundström
Skickat: den 14 november 2011 01:39
Till: 'carina.erlandsson AT moderat.se'; 'jorelf AT gmail.com'; 'christian.hoas AT moderat.se'; 'eva.regardh AT bredband.net'; 'jan.lindqvist AT swedavia.se'; 'maria.mandahl AT gmail.com'; 'marcus_engstrom AT hotmail.com'; 'bengt.sylvan AT golf.se'; 'tommy.lindgren AT mentorsearch.se'; 'j.o.s.johansson AT telia.com'; 'larsolof AT home.se'; 'pelle AT pellebrandt.se'; 'ca.bo AT swipnet.se'; 'anna AT edman.eu'; 'mejl.christina AT live.se'; 'maja_bergquist AT hotmail.com'; 'patric.helje AT gmail.com'; 'inga.emtell AT telia.com'; 'esvennerstal AT gmail.com'; 'gblindstrom AT spray.se'
Ämne: Er båtplatsutredning

Hej!
Den 23 november har tekniska nämnden möte. Då har ni haft ett par möten sedan organisationer i nätverket Cedergrenska parkens vänner gav er ett gåvobrev.

Det var om 100 gratis arbetstimmar för att utreda var båtplatser kan förläggas i kommunen.
Vi har arbetet igång sedan dess, och har förstått att ni via en konsult har det också. Vår uppfattning är att det är bra att samordna arbetet, och att till och med samverka.
Vi emotser ert svar!

Vänliga hälsningar

Cilla Lundström
Cedergrenska parkens vänner
------------------------------------------------------------

Senaste insändaren:

I denna mörka månad är det tid för läsning. Du som inte har hunnit kika i arkivet, gör det.
Också insändarna som haglat i lokaltidningen det senaste året ger god läsning.

PRESSKLIPP:

Datum
Innehåll
Av
2011-11-22
Jan Wogel
2011-10-25
Jan Wogel
2011-09-13
Före detta moderatväljare
2011-08-30
Anita Enflo en annan f.d. Moderat
2011-08-23
Stocksundsbo sedan 80-tal
2011-08-09
Olle Reichenberg (m)
2011-08-09
Undrande Danderydsbo
2011-07-26
Före detta moderatväljare
2011-07-26
Ferenc Kazinczy
2011-07-19
Jan Wogel
2011-07-19
Christian Ljungdahl
2011-07-12
Olov Johansson (s)
2011-07-05
Siv Sahlström (c)
2011-06-28
Cilla Lundström
2011-06-28
Jan Wogel
2011-06-28
Jonas Uebel (fp)
2011-06-21
Ulf Uebel (fp)
2011-05-31
Siv Sahlström (c)
2011-05-31
Carina Erlandsson (m)
2011-05-24
Sten Hellqvist, Kjell Gunnarson, Jan Wogel
2011-05-17
Anita Enflo
2011-05-17
Ewa Bergman (fp)
2011-05-10
Jan Wogel
2011-04-26
Mikael Adersteg, Ninnie Oké, Sigvald Homann (mp)
2011-04-19
Carina Erlandsson (m)
2011-04-12
Kristin Eriksson (c)
2011-04-05
Ewa Bergman (fp)
2011-03-29
Olov Johansson (s)
2011-03-29
Maj-Britt Wahlberg (reportage)
2011-03-08
Jan Wogel
2011-02-15
Cilla Lundström
2011-01-04
Eivor Niklasson, Sten Hellqvist, Kjell Gunnarsson, Sven-Henrik Spens
2010-12-28
Sigvald Homann (mp)
2010-12-28
Carina Erlandsson (m)
2010-12-14
Cilla Lundström
söndag 13 november 2011

Kraftsamling med 70 personer på stranden!70 personer kom till kvällens manifestation på Cedergrenska stranden! Värmda av flera eldar, grillar, varm äppelråsaft och ljusrum av marschallhav och upplysta träd lyssnade vi på tal och flöjtmusik.


I minglet stod klart: RUSTA STRANDEN NU är det många som vill verka för. Stigen måste bli tillgänglig och användbar igen – för alla! Inte ens majoritetspartierna, som i dagsläget stöder tekniska kontorets sexfalt överklagade bygglov om att få bygga kaj med pontonanläggningar, borde motsätta sig att man rustar en strand i förfall! I vilket fall som helst är det ca fem år till dess att frågan om pontonerna kommer avgöras slutgiltigt. Till dess: UPPRUSTA STRANDEN!

Stigen måste fyllas upp igen och strandkanten erosionsskyddas. Hur det ska göras finns redan utarbetat i ett bygglov som kommunen beviljat, och som inte överklagats. RUSTA STRANDSTIGEN ENLIGT FÖRENINGARNAS BYGGLOV!

Stenskoning och stig enligt föreningarnas bygglov. Ritat, beräknat och beviljat -
klart för kommunen att bygga ifrån!
Flera vill också verka för att träden vid stranden ljussätts som belysningsfirman Bogfelts hade gjort för oss under kvällen. 
Vilka vill vara med på en pengainsamling för detta under vintern? Hör av dig till info@cedergrenskaparken.se!

En fast bänk längs sjöboden behövs verkligen också, den som finns illustrerad i föreningarnas bygglov. I alla samlingar vi haft hittills saknas det sittplatser, och bänken som står där nu har suttits sönder.
RUSTA STRANDEN NU!

Från föreningarnas bygglov: Fast bänk vid renoverad strand.
Båtplatsutredningen får nya krafter från ikväll. Flera med båthamnskunskap anslöt sig till vår utredningsgrupp, och vi kommer att kunna presentera flera helt nya alternativ så småningom. Om kommunen väljer att fortsätta att inte svara på vår gåva om 100 gratis utredningstimmar och samarbetsinvit är deras sak. Vi kommer att kunna presentera våra resultat med brett stöd. Kanske kan kommunen det med sin utredning också – tänk så många platser det kan bli tillsammans!

TA FRAM BÅTPLATSER NU! På lämpliga ställen denna gång.


Ordförande Mårten Wallberg, Naturskyddsföreningen Stockholms län var en av talarna.
Tidigare på kvällen var Henrik Waldenström, Föreningen för Ekoparken, på plats.

TACK TILL BOGFELTS FÖR VACKER LJUSSÄTTNING!
TACK OCKSÅ TILL HEIDI ROHLIN WESTIN FÖR VACKRA FLÖJTTONER!
Så här skrev Ewa Bergman om kvällen:
Mycket vacker inramning på ALLA sätt till mötet.
Vad som återigen slog mig när vi stod och lyssnade på den vackra flöjtmusiken är vad förskräckligt hemskt det vore om pontonbryggor skulle fylla parkens atmosfär. Parken var så extra vacker ikväll med det trolska skenet från eldarna. Tänk att det finns människor som inte förstår sig på de vackraste värdena i livet!
Tack än en gång. Det var ett fint möte och ett fint minne från Cedergrenska. Nu jobbar vi framåt för att denna kväll ska kunna bli tradition! Utan pontonbryggor!

lördag 12 november 2011

Strandens dag söndag 13/11 - välkomna!

VÄLKOMMEN TILL STRANDSKYDDETS DAG SÖNDAG 13/11!
VÄRNA VÅRA STRÄNDER!
Cedergrenska parkens strand kl 18. Eldar, marschallupplysning, belysning, grill, musik, öppen sjöbod, varm dryck, gemenskap. Tag med något om du vill grilla! Kl 18.03 går eldbudkavlen vidare, sedan njuter vi av eld och ljus till kl 20.
Naturskyddsföreningen i Danderyd inbjuder. Kom kl 17 om du vill vara med och tända upp eldar och marschaller! Bogfeldts lyser upp med konstljus. Flöjtist Heidi Rohlin Westin spelar. Tal av föreningars ordföranden.
Cedergrenska - parken med den heta stranddebatten!

torsdag 27 oktober 2011

Tystnad tystar inte oss!

Ordspråket ”som man frågar får man svar” stämmer inte alltid. På senare tid har kommunens ledning helt enkelt låtit bli att svara.
Här är tre exempel:
Kommunalrådet Olle Reichenberg emottar gåvan 3/9,
lämnar den till tekniska nämndens ordförande.
1.       Vi har givit tekniska nämnden en gåva om 100 gratis arbetstimmar för att bidra till utredningen om att finna lämpliga båtplatser. Tekniska nämnden omnämnde gåvan på ett möte i september men inget svar har givits oss om hur man emottagit den och hur man vill samverka kring arbetet. Vi jobbar naturligtvis på ändå, men förväntar oss ett svar.

2.       Den 1 juni ställde vi frågor till teknsika nämndens ordförande Carina Erlandsson om den båtplatsutredning som hon hänvisat till (och som tekniska nämnden haft i uppdrag i flera år):
1 Vilka resultat söks med utredningen, var finns målsättningarna formulerade?
2 Undersöks platser oberoende av var båtklubbar vill bygga ut eller som förr bara där klubbar vill?
3 Vad ska utredningen resultera i konkret? Förslag på detaljplaneändringar? Kostnadsberäkningar (Cedergrenska ligger då illa till)? Djup- och vågmätningar? Frågor till omkringboende? Listor på vilka och hur många som står i kö, och hur länge de stått?
4 Vem/vilka utför utredningen?
Vi förväntar oss svar.

3.     Hembygdsföreningen Amorina har framfört att kommunen bör underhålla och nu renovera strandstigen. Hur erosionsskyddet ska utföras finns ett redan beviljat bygglov om – utformat av föreningarna. Ingen i majoriteten har besvarat. Strandstigen är på ett ställe i så dåligt skick att rullstolsburna inte längre kan nyttja den, snart inte heller folk med barnvagn. Ska stranden inte kunna nyttjas?
Vi förväntar oss svar.

4.     Moderaterna och kommunalrådet Olle Reichenberg har den senaste tiden slagit rekord i att inte svara. Jan Wogel skriver om detta i denna veckans Mitti Danderyd.
Påminn dina politiker att OBESVARADE FRÅGOR INTE ÄR GLÖMDA! Tystnad tystar inte oss som vill bevara och upprusta stranden!