STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

UPPROP - skriv på!

UPPROP - nu avslutat efter vunnen seger. Stranden förblir fri!
Vi - föreningar och enskilda - anser att omgestaltningen av Stocksunds hamn med Marina läroverket, Hamnkrogen, båtbryggorna med alla fritidsbåtarna och de vackra segelskeppen har blivit lyckat och väsentligt ökat områdets  attraktionskraft. Men vi motsätter oss med kraft att hamnen utökas in i den Cedergrenska parken.
I fel miljö - i ett unikt naturområde med en kulturhistorisk park - förvandlas de i hamnen trevliga bryggorna till en ofantlig båtparkering i brutal betong, som slår sönder kultur- och naturvärden och berövar oss allemansrätten till denna unika strandremsa.
Vi vill istället utveckla den cedergrenska stranden så klokt och försiktigt som jägmästare Cedergren gjorde. Vi vill bevara lugnet och idyllen med en liten  träbrygga, inte enbart för båtklubben utan, kulturhistoriskt anpassad och ämnad för bad, soldyrkan och annan rekreation, för kanotister och jolleseglare såväl som för tillfälliga park- och tornbesökare och angörande båtar.
Vi vill att Cedergrenska parkens karaktär, fria utsikt och vattenspegel bevaras och förblir den unika oas för alla åldrar som den är idag.
-----------------------------------------------
Namn, e-mailadress eller adress