STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

21/3, 13/4: Ansökan olaga, bör återkallas!


-----------------------------------------------------------------------------------

Teknikniska nämndmötet 13 april 2011


----------------------------------------- 

Samtliga centerpartister och moderater röstade nej till att ta upp frågan om bygglovsansökan till diskussion i nämnden.