STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

lördag 30 april 2011

Det kvittrar i parken, särskilt 7 maj!

Nu kvittrar det i parken och nätverket som samlat kraft under påsken tar nya tag.
*** 7 maj – välkomna alla till en vandring genom parken med temat Så vill vi ha vår härliga park! Vi tittar på minnen från parkens historia och samtalar om hur man bör gestalta den för framtiden. Samling i fruktträdgården kl 15. Medtag gärna picknickkorg. Hembygdsföreningen Amorina arrangerar. 
*** 21 maj -hamnens dag. Cedergrenska nätverkets organisationer finns på plats och ställer ut sina förslag om strandens framtid och SNF är med och inviger båttvätten. Båtklubbens ungdomssektion, Amorina  och nätverket finns i hamnen och på stranden och visar sin verksamhet och sina förslag. Kom, njut och diskutera!
*** Båttvätten som tidigare riskerade att ta 10-15 båtplatser i anspråk har fått en god lösning, där ingen båtplats förloras. Den invigs på hamnens dag, bland annat av Naturskyddsföreningen.
***Aktiva från Cedegrenska parkens vänner deltog i Ekoparkens årliga guidade båttur 28/4. Färden gick förbi Cedergrenska parken, och kampen för att rädda strandpartiet fick särskild uppmärksammhet och ovationer från hela publiken i den fullsatta passagerarbåten. Guider och föreningar som var närvarande inbjöds till vår parkträff den 7/5: Särskilt välkomna till er, våra erfarna parkgrannar!
*** Folkpartiets ordförande har skrivit till kommunens revisorer:”Man kan undra varför tekniska kontoret ansetts sig ha uppdrag att begära lov för så stora bryggor som det nu är fråga om. Har kontoret på något informellt sätt informerats om att det är kommunledningens eller nämndmajoritetens önskan att projektet ska få denna omfattning?”
Se hela skrivelsen här!
*** Tekniska nämndmötet 13/4 blev en liten rysare. Den 29/4 kom protokollet ut.
Fp och (s) begärde att tekniska kontorets bygglovsansökan skulle återkallas för att kunna behandlas i nämnden. Varken innehållet i ansökan eller det faktum att tekniska kontoret skulle ansöka har varit uppe för diskussion eller beslut tidigare.
 Mötet ajournerades och partierna överlade.
Samtliga centerns och moderaternas ledamöter röstade sedan  mot att bygglovet skulle tas upp i nämnden. Folkpartiet och Socialdemokraterna röstade för.  De närvarande finns på lista här.
Protokollet fylldes ut med reservationer som andas en starkare ilska än vanligt. Se dem här!
Eftersom bygglovsansökan fortfarande inte behandlats i någon politisk församling kvarstår frågorna:
-          Vilka folkvalda satte igång projekteringen i höstas, vilka stoppade det, vilka satte igång tekniska kontoret att göra bygglovsansökan nu i våras? Det var uppenbarligen inte nämnden.
-          Vilken eller vilka folkvalda står bakom att strandens exploatering skulle utformas som i bygglovet?
Eftersom M hävdat att det efter ett detaljplanebeslut och en budgetram (400 000 kr för ”brygga”) bara är att ”verkställa”, sätter de kontoret i en utsatt position. Skulle tjänstemän sätta igång ett högt kritiserat projekt utan politisk signal om att detta ska ske? Vi tror inte det. Vi tror att några politiker haft inflytande på att projektet startade, stoppade och nu sattes igång igen. Samt att några haft inflytande på om det skulle bli F-brygga, L-brygga, ingen brygga alls, eller som nu två bryggor från stranden. Men inte genom öppen diskussion, som skulle skett om man tagit upp det i nämnden. Utan genom att gå förbi nämnden, direkt till kontoret.
Ordförande i tekniska nämnden gör ett försök att vända på steken och i en svepande brasklapp på sin blogg få det till att vi i Cedergrenska nätverket  ger sig på lojala tjänstemän”,  skyr inga medel”,  jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta.” Carina Erlandsson tycker sig inte behöva hänvisa till var detta oerhörda har skett så att hennes läsare kan ta ställning själva.
Lojala tjänstemän ja - mot vem, Carina? Mot nämnden som fattat beslut om vad som ska göras? Självklart inte, där finns inget annat beslut än en budgetram för en brygga. Och fortfarande ser vi inte att de politiker som satt igång tjänstemännen i pontonprojektet svarar för bygglovet.
Detta är om något illojalt mot tjänstemän som helt uppenbart fått politisk signal om att och ur man ska jobba med strandpontonerna. Från politiker som sedan inte ställer sig upp och försvarar innehållet i bygglovet!
Oppositionspartierna kommer nu att driva frågan vidare.
*** Oavsett ståndpunkt i detta, så borde alla kunna enas om att tekniska nämnden borde ta upp det förslag som Olle Johansson från socialdemokraterna skrivit: Förebred bygglov för brygga i Långängsvägen!
Vill följer detta med stort intresse på nästa tekniska nämndmöte 18 maj! Se här.

*** Lokaltidningen Mitti fortsätter att ta in insändare. Denna vecka: Miljöpartiet. Läs den på http://www.mitti.se/, Danderyd, s 2.


Några tidigare artiklar:lördag 16 april 2011

Senaste nytt i en tid där mycket sker

På stranden har nu grodor och paddor vaknat, gräs och ängsblom börjar försiktigt spira. Stranden samlar allt fler människor som kommer för att bidra med idéer. Barn har börjat plaskbada från sandstranden. Det läggs ut foton på Facebook från strandvistelser av människor som vill visa att de tycker om sin strand.

*** Båtklubben och vårt samarbete för att få till platser hoppas vi i sommar kan leda till att klubben kan lägga ut ca 18 meter i hamnen redan i sommar (ca 12 platser), och att planarbete kan påbörjas både för förlängning av bryggorna i hamnen, liksom utläggande av en ny 95 meter lång brygga vid Långängsvägen. Totalt jobbar vi för 122 båtplatser, med början denna sommar och därefter inom 2,5 år.

*** Moderaternas nuvarande position:
- Parkens strandvatten är inte parkens. ” Vi ska lägga ut pontoner i vattnet utanför parken och dessa måste förstås fästas i land. Skälen till att just denna plats är aktuell är bl a att:
- Vi har en detaljplan som har vunnit laga kraft och som tillåter bryggor här
- Här finns en båtklubb som är villig att expandera sin verksamhet och administrera pontonerna
- Det är många som köar till båtplats just i Stocksunds båtklubb
- Det finns planer på att utveckla verksamheten i Stocksunds hamn genom att anlägga en båtbottentvätt och vidta andra åtgärder för att förbättra den marina miljön. Här kommer alltså att finnas en del service för båtägarna, och det bidrar till att göra platsen lämplig.” (Olle Reichenberg)
- Att tekniska nämnden inte diskuterar bygglovsansökan är helt i sin ordning

*** Centerns nuvarande position:
-          Grindstugan är viktigast, och den har vi räddat.  Centerförslag på kommunstyrelsen först om att minska byggrätten, sedan om att också ta bort avstyckningsrätten.
-          Pontoner, kajkonstruktioner och betonginfästningar är inte bebyggelse (samma som Ms argumentation, delvis ordagrant).
-          Att tekniska nämnden inte diskuterar bygglovsansökan är helt i sin ordning
-          Vi har för få mandat för att påverka, dessutom styr formalia hela ärendet
*** Folkpartiets position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Tolkningen av detaljplanen bör inte vara att det ska vara stora pontonbryggor
-          Bygglovsansökan måste upp i tekniska nämnden
-          Kritik på senaste fullmäktigemötet mot centern som vänt 180 grader
-          Yrkade i kommunstyrelsen om att grindstugan inte skulle kunna avstyckas, fick gehör
*** Socialdemokraternas position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Det finns bättre alternativa båtplatser, och (s) har motionerat om dem
-          Bygglovsansökan måste upp i tekniska nämnden, allt annat är skandal
-          Yrkade och skrev artikel om att grindstugan inte skulle avstyckas, fick gehör
*** Miljöpartiets position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Interpellerade med frågor som visar att kommunen behöver bättre koll på båtplatsbehovet
-          Skrivit två kritiska artiklar om pontonplanerna med erbjudande om lösningar
-          Föreslagit att båtplatsfrågan bör komma in i översiktplanen för bättre helhetsplanering, fick gehör

*** Center/moderatmajoriteten vägrar ta upp bygglovet i tekniska nämnden.
Samtliga centerns och moderaternas ledamöter (8 st) röstade emot att föra upp bygglovsansökan som ett ärende på senaste tekniska nämndmötet.

Detta innebär att bygglovsansökan med två pontonbryggor, ansökan om dispens för strandskyddet samt löst beskriven ”kajkonstruktion” inte har passerat någon folkvald instans innan den går upp till beslut.

Det som beslutats av folkvalda är en detaljplan som ger mycket vida tolkningsmöjligheter, och en budget för ”brygga” 400 000 kronor. Båda besluten togs av fullmäktige och tekniska nämnden före valet.

Folkpartiet och socialdemokraterna reserverade sig på senaste tekniska nämndmötet (3 ledamöter). Tekniska nämndens ordförande omnämner detta i sin blogg, http://www.carinaidanderyd.blogspot.com/. Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i en skrivelse tidigare sagt att bygglovsansökan är olaga och bör återkallas. http://cedergrenskaparken.blogspot.com/p/blog-page.html

I nätverket Cedergrenska parkens vänner har vi ställt frågor till ledande center- och moderata poltiker om vilken folkvald instans som kan svara och ansvara för innehållet i bygglovsansökan. Svaren varierar något från att det är fullmäktige som är ansvarig pga deras detaljplanebeslut och klubbande av budget (klumpsumma för "brygga" i parken, före valet), till att det är tekniska nämnden som ansvarar för allt som tekniska kontoret gör (tekniska nämnden har haft ärendet uppe i samband med budgetbeslut, före valet), till att frågan är irrelevent (Jörgen Elfving, centern). Svaren finns här:
http://cedergrenskaparken.blogspot.com/p/efter-ansokan-debatt-med-kommunalradet.html

*** Vi har haft arkitektmöten för att få till detaljerna i vår bygglovsansökan. Den kommer snart ut på remiss här! Vi hoppas också att hinna med att göra utställningen. Vill du vara med och bidra till uställningen, hör av dig! info@cedergrenskaparken.se

*** Båttvätten, som varit en påskyndare för att bygga pontoner i parken, verkar nu förläggas i hamnen på ett sätt så att den inte tar båtplatser. Bra jobbat från alla parter! Nu kan tvättens historia som pådrivare för att pontonbelägga stranden förbli historia, och vi hoppas att den i framtiden inte längre kommer att användas som argument för att pontonbelägga parkstranden. Tvätten är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Marina Läroverket, Danderyds kommun och flera kommuner intill. Ett bra projekt för att minska båtbottenfärgernas läckage i våra vatten. Alltför bra projekt för att leda till att en parkstrand försvinner!

*** Nästa öppna möte: 28/4 Ekoparkens båttur förbi Cedergrenska, guidning för alla passagerare om ”slaget om stranden”. Se länk intill för anmälan!

*** Imorgon söndag är det Tornets dag, där Cedergrenska Tornets Vänners Fond delar ut stipendier under festliga former. Tilldragelsen samlar många av dem som kämpade för att tornet och tomten skulle komma i kommunens ägor och att tornet skulle färdigsställas och vara öppet för allmänheten. Flera i Cedergrenska parkens vänner deltar.

onsdag 6 april 2011

Vi jobbar för fulla muggar!

Nu är nätverket Cedergrenska parkens vänner så aktivt att vi inte ens hinner sovra och rapportera här så ofta som vi skulle vilja.

En summering:

*** Tidningen Mitti Danderyd fortsätter att i varje nummer följa frågan -  på redaktionell plats eller insändarplats. Denna vecka, se sid 4 här http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/danderyd.html.

*** Vi i nätverket Cedergrenska parkens vänner har tolkat detaljplanen så att den är så usel att vem som helst kan ansöka om i stort sett vad som helst som kan definieras som bryggor i parkvattnet. Folkpartiet gjorde en annan tolkning som de presenterade i lokaltidningen. De får stöd av jurister som idag skickade in en inlaga till byggnadsnämnden. Se advokaternas inlaga HÄR. Se tekniska nämndordförandens svar på Folkpartiets insändare HÄR.

*** Oppositionspartierna s, Fp och Mp, tänker inte acceptera att bygglovsansökan skickades in utan behandling av tekniska nämnden. Alla tre partierna jobbar enskilt och tillsammans för att föra upp protester, överklaganden och debatt om detta i alla instanser.

*** I parken har vi strandmöten flera gånger i veckan. Många enskilda parkvänner kommer ned till stranden och bidrar med sina kunskaper. Idag under två timmar möttes 16 personer utan att ha gjort upp det innan, och alla bidrog till det egna förslag som Cedergrenska parkens vänner kommer att presentera inom kort. Här pågår en samrådsprocess på plats som saknar motstycke! De vi saknar på de spontana träffarna här är koalitionsledarna Siv Sahlström och Olle Reichenberg. Det blir snart dags att bjuda in dem till det 'speakers corner' som bildats vid lilla röda huset vid parkens strand!

*** Förbundet för Ekoparken har förlagt flera av sina egna aktiviteter i parken, och andra organisationer verkar följa efter. Ekoparken har båttur med guidning hit 28/4, och styrelsemöte i juni i parken. Hembygdsföreningen Amorina har guidning och opinionsmöte 7/5´i parken. Mer kommer! Ni som fäljer det som sker på Facebook har sett hur flera av Ekoparkens organisationsaktiva numera stöder Cedergrenska parkens vänner med direkta inlägg och förslag på aktiviteter.

***Båtklubben hade årsmöte förra veckan och ordföranden redogjorde för läget. Enigheten och viljeinriktningen inom Stocksunds båtklubb är stark. Vi jobbar vidare med att tillsammans utreda båtplatsmöjligheter som inkräktar minst möjligt på andra intressen, och har hittills funnit 122 båtplatser från och med i sommar till 2012 inom Stocksunds båtklubbs områden som har vårt och brett stöd, och som vi nu går vidare med för att söka politiskt stöd för.

*** Installationen i Stocksunds hamn för att fritidsbåtar ska kunna tömma sina toatankar börjar bli klar, och den nya T-brygga som lagts utanför båtklubbens västra brygga har fått sin pumpinstallation. Vi i nätverket och Stocksunds båtklubb har menat att den båttvättsansläggning som också ska drivas av Marina Läroverket inte ska förläggas så att båtklubben förlorar båtplatser, som tidigare varit tänkt (och som motiverat och drivit på utbyggnaden av pontoner i parken). Vi har tillsammans med båtklubben föreslagit att tvättinrättningen förläggs utanför septiktankbryggan - eller på annat ställe. Idag pågick intensiva diskussioner mellan alla berörda parter om detta. Naturskyddsföreningen är den som ansökt och fått pengarna för båttvätten, och de vill inte att den ska placeras så att båtplatser försvinner och därmed bidrar till utbyggnad i parken. De framförde det idag till Marina Läroverket, som ska driva tvätten.

*** I nätverket har pågått e-maildiskussion mellan oss och kommunalrådet Olle Reichenberg, liksom med koalitionssysterpartiets Siv Sahlström. Vi har lagt in det mesta här på hemsidan, och kommer summera dessa diskussioner inom kort. Ni som hör av er till oss om frågor om var centern står i frågan: STÄLL GÄRNA OCKSÅ FRÅGOR TILL DEM! I dagsläget är det endast Siv Sahlström från centerpartiet som svarar på frågor om parken, så det är lika bra att ställa frågan till henne från början (ingen som adresserat någon annan centerpartist har fått svar på ett par veckor). Att reda ut var centern egentligen vill med parken är inte helt lätt, men vi ska göra ett försök så snart vi kan. Hjälp gärna till! Siv.Sahlstrom@danderyd.se.

***På måndag har kommunfullmäktige möte. Cedergrenska frågan kommer med stor sannorlikhet upp. Den 12/4 har byggnadsnämnden möte, och det är oklart om frågan om pontoner kommer upp där också. den 13/4 har tekniska nämnden möte. På http://www.danderyd.se/ ser ni en del nämdeledamöters emailadresser om ni vill skriva till dem direkt. Vi har en del adresser också till den som behöver.