STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

Det går att förlänga Stocksunds hamn!

På senare har vissa politiker och tjänstemän argumenterat om att det inte skulle gå att förlänga Stocksunds hamns fyra pontoner med 15 meter, som vi föreslår. Bland annat har hävdats att man skulle komma för nära eller till och med över kommungränsen, att det skulle bli för trångt i vattnet, att det skulle vara för djupt och att bryggorna skulle ligga i vägen för båttrafiken.

Här är fakta.

Så här ser vårt förslag ut. Varje ponton förlängs med 15 meter (blått). Det ger 40 platser.
Vårt tidigare förslag (grönt) har redan accepterats och är igång, dvs att förlänga en av pontonerna ca 18 meter inom befintligt detaljplaneområde (ca 12 platser).

Att förlänga pontoner är det billigaste sättet att skapa båtplatser. Här är det praktiskt möjligt, bekräftar de två största pontonutläggarna och för båtklubben är det positivt, det ger fler platser än om kommunen gör ny kaj av parkens strand, samt två betonginfästningar.

Mot detta har hävdats att det skulle bli för trångt i sundet, att Solna kommun skulle protestera och få rätt i att det skulle föra trafiken över på deras kommunsida.

Låt oss titta på det.

Stocksundet är som bredast där Stocksunds hamn ligger. Strax intill, mot Edsviken vid broarna (förstoring) är det bara 13 meter brett mellan två sjömärken som alla passerar. Varför alla kör över på Danderyds sida och passerar detta nålsöga? Jo för att det är för grunt på Solnasidan. Solna tog bort en gammal bropelare men inte helt, en del ligger kvar i vattnet.

Dessutom, längre upp (vid 50 meters-markeringen) har Solna lagt ut bryggor som ligger mycket nära kommungränsen.

Danderyd har en hel del argument att komma med om Solna kommun skulle ha invändningar mot att i sundets bredaste vatten blir endast 15 meter smalare!

Men den formella kommungränsen då? Kommer man över den, som det har påståtts?


En förlängning av pontonerna med bara 15 meter kommer längre ifrån kommungränsen än Solna gör med flera av sina brygginstallationer i området. Dessutom är vattnet inte farbart på alla ställen i Solna pga att man inte tagit upp rester av bropelare, och merparten av båttrafiken i Stocksundet sker därför på Danderydssidan.
(Bilden ovan är ca tre år gammal då Stocksunds båtklubb hade tre pontoner. Idag har man fyra, men avstånden till kommungräns är desamma.)

När politisk vilja finns hos majoriteten i Danderyd, finns också möjligheter att förlänga pontoner i hamnen. T ex beviljades utan problem alldeles nyss (i höstas) en förlängning av en av båtklubbens bryggor, där kommunen ville lägga ut en brygga som ett L för att skapa plats för en septik- och båttvättanläggning. Där lägger sig båtarna dessutom utanför bryggan. Ändringen i planen skedde utan komplicerad planprocess, och gick snabbt. Solna kommun verkade inte vålla tjänstemännen problem då.

I debatten har till och med hävdats att vårt förlängningsförslag skulle hamna i farleden...


Det finns ingen farled i Stocksundet, och där vi föreslår 15 meters förlängning är sundet dessutom som bredast.

Kunskapen om frågan är häpnadsväckande låg också hos högt uppsatta politiker. Se tekniska ordförandes tolkning av hur sundet ser ut här.
RÄDDA PARKENS STRAND - LÄS PÅ OCH TRYCK PÅ FÖR ATT PLATSER SKA SKAPAS PÅ ANDRA STÄLLEN!