STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 28 februari 2011

Tre delsegrar, två lyckade möten

Det ljusnar för parken trots ett och annat orosmoln.  Vi bidrog starkt till kommunstyrelsens beslut för en vecka sedan om att ändra i detaljplanen så att Grindstugan med tomt inte ska kunna avstyckas från parken. Vi genomförde ett bra och välbesökt informationsmöte i torsdags som gav nya värdefulla kontakter,  inspirerade fler att engagera sig för parken och fick några att tänka om. Och vi blev varmt välkomnade av Förbundet Ekoparken med sina 50 organisationer i lördags.
Nu ökar vi trycket så att parken förblir pontonfri också, så att båtplatser skapas på lämpliga ställen och parken kan utvecklas som park!
På Förbundet Ekoparkens årsmöte gjorde vi en presentation av läget för Cedergrenska parken. Förbundet består av 50 organisationer som verkar i den stora Nationalstadsparken för att försvara och utveckla parken. Fyra av oss från Cedergrenska nätverket insöp råd och kunskaper, och smidde aktivitetsplaner med de andra föreningarna och med grundarna Richard Murray och Henrik Waldenström.
Där fick vi starkt stöd och tipsen haglade hela kvällen. Många av dem kommer att synas och leda till att uppmärksamheten höjs kring de Cedergrenska pontonplanerna och våra förslag. Inte svårt för någon på detta möte att förstå att en parks sjöläge med fritt vatten är något helt annat än en park bebyggd som en marina. Men så har många arbetat med parker i ett par decennier också.
Ett annat sätt att utveckla parker presenterades under vårt informationsmöte i torsdags inför 80 åhörare. ”Vi har just beslutat att utvidga parkområdet”, sade kommunalrådet Olle Reichenberg. Han syftade på kommunstyrelsens beslut att i detaljplanen ta bort möjligheten till avstyckning  av  Grindstugetomten.
Kan detta vara moderaternas nya idé om hur man ska skapa nya grönområden för Danderydsborna? Först gör man detaljplaner som ger möjlighet att stycka av och sälja ut delar av parker. Sedan går man med på att ändra planen så att avstyckning inte medges. Och – VIPS - har man ”utökat” parken!
På detta sätt skulle man kunna utöka många grönområden snabbt och effektivt. Billigt också, eftersom områdena ju redan finns och är i kommunens ägo. Man behöver varken etablera eller köpa dem. Inte en enda nyplantering… Enda kostnaden är allt kommunalt tjänstemannajobb för att ändra i detaljplaner fram och tillbaka.
Att förstå eller inte förstå parker, det är frågan. Men oförståelse kan tydligen också användas som ett argument.

”Jag kan faktiskt inte för mitt liv förstå hur de kan tycka att båtar så till den milda grad förstör hela parken” skriver Carina Erlandsson på sin blogg, och kommunalrådet Olle Reichenberg ackompanjerade  med samma intressanta upplysning på vårt informationsmöte: ”Jag kan inte förstå hur bryggor skulle förstöra”
Denna moderata oförståelse - ska vi tolka den som ett argument för att göra marina av parkens strand? Devisen ”jag förstår inte, därför bygger jag”?
Inte undra på att det blir svårt att förstå om man vantolkar. Vi är ju inte emot båtar. Vi är emot att bebygga Cedergrenska parkens enda strandvatten med pontoner avsedda för fritidsbåtsparkering. Vi vill utveckla parken, och för det behövs sjöläget, den fria vattenytan. För att många ska kunna använda den – till olika saker. Till bad, rekreation, till att uppleva natur och den speciella kultur som parken redan bär på. Vi vill att parken ska förbli unik, en oas i den asfalterade och bitvis bullriga omgivning som den har. Inte bli en del av den marina som redan finns att uppleva för den som vill.
Park är park med natur, historia och kultur. En marina är något annat. De leva bäst åtskilda.
Förutom att debatten blir lite underlig när upplysningar om oförståelse används som om de vore argument, så förtjänar både park och båtliv bättre. Vi hoppas att både moderater, koalition och båtklubbar kikar närmre både på våra förslag om parken och på det förslag om utvidgning med ca 60 båtplatser som vi skissade på vid Långängsvägen/Lagman Linds väg.Här finns faktiskt en lösning. Att kombinera olika intressen utan att de kommer i konflikt med varandra.

Parken kan befrias från sitt hot om att förlora sjöläget. Båtklubben kan expandera med fler platser än vad som är fysiskt möjligt i Cedergrenska vattnet. Moderater kan infria sina löften om att Stocksunds båtklubb ska kunna utöka med 60 platser (bryggområdet tillhör båtklubben och några 60 platser får man ändå inte in i det Cedergrenska området.) Centern kan få fortsätta sitt arbete för att bevara och utveckla grönområden. Den nya koalitionen kan visa att man med lyhördhet inför varandras önskemål kan både bevara park och bygga båtplatser - och dessutom att man visat lyhördhet för en grupp som tidigare inte hörts om parken.


Vårt förslag om vad som borde utredas omedelbart. Vinklar man om den befintliga ca 95 m långa bryggan får man i nästan samma vattenområde plats för en brygga till. Det ser dessutom ut som att detaljplanen tillåter bryggor utan planändringar.
Att samtidigt låta båtplatsfrågan ingå i ett långsiktigt projekt som ger kommunen total överblick över var människor köat längst och var pontoner och vinterplatser minst kommer i konflikt med andra intressen, skulle både ge koalitionen och nuvarande oppositionspartier en fjäder i hatten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är säkert inte ensamma om att ha velat påskynda en sådan process.
LÖS KONFLIKTEN OM PONTONER I CEDERGRENSKA PARKEN OCH LÅT ALLA BLI VINNARE!

fredag 25 februari 2011

Moderaternas svar på mötet: Bara egenintressen

Igår samlades nära 80 personer för att ta del av andra förslag än att lägga ut betongpontoner i parken. Mötet arrangerades av tre föreningar som verkat länge i kommunen och som tillsammans består av flera tusen medlemmar; Hembygdsföreningen Amorina, Naturskyddsföreningen och Villaägareföreningen i Danderyd.

Förslagen presenterades i bild; att sko stranden, att skapa bättre sittplatser, att bygga en pålad träbrygga både för bad, jolle- och kanottillägg och picknick, att möjliggöra bad också från sandstrand. Samtidigt presenterades förslag om hur man kan bygga ut 60-talet båtplatser bara en kilometer ifrån parken.

Moderaternas Carina Erlandsson (ordförande i tekniska nämnden) var en av de politiker som bevistade mötet. Idag får vi ta del av hennes tankar på hennes blogg:

”Jag måste säga att entusiasmen och engagemanget över parken är fantastiskt. Synd bara att de inte kan se andra intressen än sina egna.”
Spår i parken från igår kväll. Både stigar och ängar helt upptrampade. En dags parkbesökare är hundratals gånger fler än de båtplatser Carina kan skapa i parkvattnet. Vem är det som företräder de mindre särintressena?

Föreningarna presenterade igår förslag på hur ca 50 båtplatser kan skapas med utläggning av brygga en kilometer ifrån parken. Kan Carina och moderaterna visa på en annan kulturhistorisk parkstrand med badvatten som kan skapas för allmänheten om Cedergrenska strandpartiet byggs bort?

”Jag kan faktiskt inte för mitt liv förstå hur de kan tycka att båtar så till den milda grad förstör hela parken.”

Många andra förstår dock precis vad vi menar med att pontonbyggen i ett fritt parkvatten förstör möjligheterna för parken att utvecklas som park med bibehållna natur- och kulturvärden.

Förbundet Ekoparken, med snart 20 års erfarenhet av att bygga nationalstadsparken är en av de parter som förstår. Vi tackar ordförande Richard Murray och de 50 medlemsorganisationerna för det stöd de ger vårt arbete för Cedergrenska parken!

Läs och kommentera Carina Erlandsson som kommentar i denna blogg, eller i hennes som finns här!

tisdag 22 februari 2011

Första goda nyheten på länge!

Centern och majoriteten backade från sitt förra förslag om att minska tomt- och byggrätt vid en försäljning av trädgårdsmästardelen av parken. Enligt uppgift ikväll är detta nedan kommunstyrelsens belut. Det innebär att parken får behålla sin trädgårdsmästartomt!

FORTSÄTT SÅ VÅRA KÄRA FOLKVALDA, OCH TÄNK OM KRING STRANDDELEN OCKSÅ! Det finns andra mycket bättre ställen att skapa båtplatser på som inte drabbar en hel parkpublik, och inte heller båtägare och båtklubb.

-----------
Vi har placerat denna blogg i Danderydbloggkartan.se!

måndag 14 februari 2011

Inte bara vi har bråttom!

Nu sätter våra folkvalda fart för att lägga grunderna för att sälja av och bygga i Cedergrenska parken. Nästa måndag 21 februari ska kommunstyrelsen besluta om trädgårdsmästartomten. Den som detaljplanen medger avstyckning och bebyggelse på vid en försäljning.
Förslaget kommer från centern och har redan godkänts av de andra koalitionspartierna moderaterna och kd. Men de föreslår inte att förändra planen så att trädgårdsmästardelen ska behållas som parkmark. De föreslår att byggrätten ska minskas när tomten säljs.
Det finns ett annat förslag om att ändra i detaljplanen så att tomten inte kan säljas. Det kommer från socialdemokraterna som en motion. Den skrevs i mitten av december, men måste behandlas i många instanser innan den kan föras upp till beslut. Det behöver inte centerförslaget till kommunstyrelsen. Så är rutinerna.
Kommunalråd Olle Reichenberg kan visserligen se att det finns en brist i att dessa två olika förslag aldrig kommer att ställas emot varandra, och att det för en utomstående kan te sig underligt att ett förslag måste bearbetas noga medan det andra inte behöver det. Men som han säger idag, ”Om man är i majoritet har man majoritet, och på det sättet blir det enklare att lägga fram förslag”.
Varför är det då så bråttom att föra upp ett förslag om att minska byggrätten? Detta har vi föreningar och enskilda diskuterat idag.
En effekt av att få beslut om det redan på måndag är att då kan debatt i sak undvikas när motionen kommer upp om att inte sälja alls. Man kan hänvisa till formalia, att beslut redan är fattat i frågan, och inte behöva förklara varför det skulle vara bättre att behålla rätten att sälja tomten, som centerns förslag på måndag innebär.
En annan effekt är att om man vill lägga ut pontoner redan i vår så måste överenskommelsen internt mellan koalitionspartierna om parken bli klar nu. Centern måste ha fått sitt, moderaterna och Kd sitt. Om den ena får göra en ändring på ena delen, kan den andra få bygga i den andra utan motstånd. Och så kör man snabbrejs i byggnadsnämnden om pontonerna, som byggnadsnämndens ordförande redan klargjort sin syn på: Båtklubben kan i stort sett ansöka om att bygga hur som helst så länge de håller sig till rutan i detaljplanen.
Centern har en lång historia där man kämpat för parkens existens. Vi minns också vad centern hävdat tidigare, och vi håller med den gamla centern om vad parken behöver. T ex om det som skrevs så sent som 26/10-10, här. De högst uppsatta centerpartisterna berättar nu om parken som ”sin bebis” och hur de under årens lopp fått slita hårt för att den över huvud taget skulle få vara kvar. Men i uppgörelsen med moderaterna inför koalitionsbygget valde man att inte ha bebisen med. Och som centerpartister ofta säger själva nu efter uppgörelsen: Då var vi i opposition, nu har vi ansvar. Det säger vi i föreningarna också. Då var då om centern och parken. Nu är nu och en helt annan historia.
Man vill gärna fortsätta att ha någon sorts roll som parkens försvarare. Det är bra, men kräver andra insatser än att till höga priser för parken hålla ihop ett brödraskap med de andra partierna. Och att be oss i föreningsliv och alla enskilda parkbrukare att vara nöjda med nuvarande försäljnings- och bryggbyggarplaner håller inte. Vi vet att både centern och alla de andra partierna kan bättre.
De folkvalda som vill göra något för parken kan istället använda den opinionskraft som finns för parken för att ställa tuffare krav: Ordna andra inkomster till kommunen än en enstaka försäljning av parkmark. Bygg bryggor på andra ställen än i park- och kulturmark.
Här är de två förslagen om detaljplaneändringar för trädgårdsmästardelen. Vilket förslag är bäst för parken?
------------------------------------------
KS 2011/0022

Nytt planuppdrag avseende ändring av detaljplan för del av fastigheten Stocksund 2, Cedergrenska parken


Yrkande
Siv Sahlström (C) yrkar å Moderaternas, Danderydscenterns och Kristdemokraternas vägnar:
Den 8 juni 2009 beslöt kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan för Cedergrenska parken, del av Stocksund 2:160 m.fl. Planförslaget innebar bland annat möjlighet att stycka av den s.k. Grindstugan till en separat fastighet för bostadsändamål. Detta medförde att en del av parkens naturmark försvann.

Ny planläggning

Marken ägs i sin helhet av kommunen. Det finns inga andra sakägare. Det innebär att kommunen utan problem och utan att inkräkta på någons rättigheter kan ändra detaljplanen vad gäller Grindstugan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för Grinstugan. Byggrätten ska minskas så att den får ungefär den storlek som nuvarande byggnad har i dag. Byggnaden ska kunna innehålla såväl en som två bostäder. Vid en eventuell nybyggnad ska byggnaden placeras på sådant sätt att inga sprängningar får ske. Omgivande mark ska prickas så att det blir minsta möjliga ingrepp i naturen. Tomtstorleken ska minskas väsentligt och så att den inte innefattar bakomliggande berg.

13 december 2010, motion från socialdemokraterna

  Till  Kommunfullmäktige i Danderyds kommun.

     Motion gällande Cedergrenska parken i Stocksund.

     Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009.06.08. beslöts att den så kallade Grindstugan inom parkens område skulle avstyckas till egen fastighet.

     Denna avstyckning är ett stort hot mot parkens fortbestånd.
     En eventuell försäljning av denna fastighet med ett nybygge på denna tomt skulle dramatiskt och negativt förändra parkens fasad mot Stockholmsvägen och mot Kungsvägen. Detta ingrepp i parkens naturliga form skulle på sikt äventyra parkens status som kulturpark och en av kommunens kronjuveler.

     Kommunen har ett stort ansvar att skydda och bevara parken nu och för framtiden.
    
     Med anledning av ovan sagda hemställer vi att en planändring genomföres så att den avstyckade fastigheten Grindstugan återföres till Cedergrenska parken.

          Danderyd 2010.12.13.

     Jenny Åkervall  ( S )   Olov Johansson  ( S )  Catharina Melian  ( S )

------------
Vi har nu placerat bloggen i Danderydbloggkartan.se!

fredag 11 februari 2011

Välkomna alla vänner av parken!

(Klicka för större affisch)

Nu är det snart dags för det första informationsmötet sedan pontonplanerna blev tydliga, där parken står i centrum. Kom och bidra med idéer för hur parken ska utvecklas för att göras tillgänglig för alla! Föreningar och enskilda kommer att presentera sina förslag.


 
Sedan en tid affischerar vi om mötet på olika ställen i Danderyd och i Stockholm. I Stocksund sitter affischerna uppe i några timmar innan de rivs ned. Skriv gärna ut den och sätt upp i dina trakter, på anslagstavlor och andra ställen! Behöver du en större version, maila info@cedergrenskaparken.se!

söndag 6 februari 2011

Efter kommunfullmäktige: PARKENS RÖSTER BEHÖVS!


Parkens naturliga sjöentré och stig in från hamnen idag.
Kan bli del av marinan i vår.
 Fullmäktigemötet 31/1 gav klarhet. Moderaterna är tillbaka på ruta ett. Stocksunds marina ska byggas ut i parken genom två nya bryggor från stranden, vill moderaterna. Och liksom förut påstår man att parken inte påverkas. Det räcker att välja grus på det som blir kajens väg och att fortsätta att kalla det för stig. Då är parken tillräckligt bevarad.

Stocksunds marina idag. I orange:
Kan bli morgondagens bryggor, sträcker sig
ca 55 meter ut i vattnet.
  Klarhet blev det också om centerns position. I diskussionen om Cedergrenska parken betonar centern att man är ”vän av båtliv”, medan man inte ens nämner parkbesökare. Man tar inte heller upp problemen som uppstår för parken om man bygger båtparkeringsplatser just här. Istället säger centerns Kristin Eriksson på fullmäktigemötet att ”jag är för att förtäta inom de befintliga hamnområdena”. Som om parken redan var en del av marinan invid.


Borta är centerns tal om allmänhetens behov av gröna oaser. Men Kristin Eriksson höll ett engagerat tal för trädgårdsmästartomten. Dock inte för att parken ska få behålla den. Utan för att byggrätten skulle bli något mindre efter försäljning så att sprängmassorna inte ska bli så stora när den nya privata bostaden byggs. Kan det vara Danderydscenterns nya gröna vision – att minska sprängmassorna lite när delar av kulturparker säljs ut?

Detaljplanen ska ligga fast om tolkningen av båtklubbens rätt att lägga pontonbryggor, tycker centerns Kristin Eriksson, som nu också är byggnadsnämndens ordförande. Men med ”grindstugan” (trädgårdsmästartomten) tänker hon sig göra ändringar för att minska byggrätten något. Där går detaljplanen tydligen bra att ändra. Detta kallade centern en kulturgärning för parken.

Ingen påverkan med två flytbryggor för fritidsbåtar här?
Ingen karaktärsförändring?
Med moderaternas bygge av en marina i parken och centerns pytteminskning av byggrätten vid en kommande försäljning blir parken alltså inte alls påverkad (enligt moderaterna) och given en kulturgärning (enligt centern). Tror någon enda utanför kommunfullmäktigesalen på det?

Parkliv: Att också kunna se båtar röra sig i fritt vatten,
utan skymmande brygganläggningar.
 

 

Med marinabygge: Samma entusiasm för att utveckla
strandaktiviteter som idag? 
Med ny marina tio meter ifrån:
Vem vill skapa badplats här?

 
Detaljplaneprocessen har varit helt i sin ordning, är båda koalitionsföreträdarna Carina Erlandsson (m) och Kristin Eriksson (c ) överens om. Hur bilder, illustrationer och text beskrivit projektet som en ”översyn av ett bryggområde” med möjlighet för små jollebryggor är inget problem nu när man planerar att parkvattnet ska bli del av en betongmarina. Byggnadsnämndens ordförande Kristin Eriksson var noga med att påpeka att illustrationen i planen, liksom andra bilder som givits ut i samrådshandlingar och utställning, inte är juridiskt bindande. Inte ett uns problematiskt att de mest sakkunniga organisationerna i kommunen (t ex Naturskyddsföreningen och hembygdsföreningen Amorina) inte genom handlingarna kunnat tolkat det som att en marina ska byggas.

Men trädgårdsmästartomtens avstyckning, som var otvetydigt beskriven i både processen och planen – den ska och kan ändras. Inte för att föreningarna och många närboende ville och vill det, men för att centerns Kristin Eriksson vill "ta hänsyn till kulturvärden” och att ingen med denna ändring förlorar sin rätt, enligt hennes resonemang. Potentiella villaköpare har alltså inget att förlora medan potentiella båtplatsägare skulle göra det. Byggrätt och bryggrätt verkar vara skilda ting i koalitionens kohandel om hur parken ska behandlas.

Det var och är en dum idé från början att ge möjlighet att för en spottstyver (som det brukar handla om när allmän mark säljs) kunna sälja av trädgårdsmästardelen av parken, och det var dumt att moderaterna inte vågade ta öppen debatt med alla som protesterade och överklagade innan planen antogs. Fortfarande hörs inga visionära argument för försäljning, men den ska ändå utföras – utan att förra eller nuvarande majoriteten ska behöva beskriva vad som är så bra med att sälja ut delar av en kulturpark. Detaljplanen är på den punkten dock klar och tydlig. Till skillnad från hur den är för vattenpartiet.
 
Den stora kulturförändringen är hur centern och moderaterna, tidigare i öppen debatt mot varandra, nu skapat ett samarbetsklimat som inte bättre lyssnar på eller tar mer intryck av föreningar och enskilda med kunskap om gröna kulturmiljöer än någon tidigare majoritetsregim gjort i kommunen. Båda undviker att möta problemen som sakkunniga föreningar tar upp, förnekar storleken på opinionen, och båda undviker de centrala frågorna om parkens framtid som många fört upp. Båda partierna anser att opinionen läser detaljplaner felaktigt och inte begriper innebörden av det som nu planeras. Cedergrenska parkens vänner fördummas av nuvarande koalitionen på ett sätt som många varit med om förr - med andra majoriteter och med andra byggplaner. 

I koalitionens överenskommelse om parken får moderaterna parkens vatten och strand att ge till båtklubb och entrepenörer som vill göra ett hamnbygge. Centern får minska en byggrätt i en kommande försäljning av en parkdel och kan tala om det som sin kulturgärning. Den ena får äta på ena sidan av parken, om den andra tillåts äta på den andra sidan. Och vi parkbesökare ska tro att vi får kakan kvar!
Idag: 260 meter marina och 70 meter fritt strandparti.
Imorgon: Ingen fri naturstrand, bara båtparkering?

Koalitionssamarbetet går säkert bra. Hos båda partierna finns en total samsyn om att ”allmänintresset” är detsamma som båtplatsintressenterna (”båtfolket”, ”båtlivet”). Inte en gång nämndes parkbesökare i debatten. Eller att kommunens föreningar, med åtskilligt fler medlemmar än alla båtklubbar tillsammans i kommunen, hört av sig mer än tydligt på senare tid om att parkens framtid är i fara.


Tekniska ordföranden Carina Erlandsson håller (numera) reda på att det finns 66 + 19 köande för Stocksunds hamn (19 har tillkommit efter 22/12). Kanske 30-40 av dem kan få båtplats om man gör en marina av parkens enda strand och vatten. Men varken centern eller moderaterna har en aning om hur många parkbesökarna är och hur de använder parken idag. Eller hur intresset ser ut för att använda stranden till annat än att ge den till ett par aktörer. Allmänintresse omfattas tydligen inte av det stora flertalet i koalitionens nya kultur.

Båda partierna klagar enigt på opinionen. Moderaterna talar om den som vilseledd och ryktesutsatt och att det behövs skingras ”dimridåer” hos den. Centern klagar på att opinionen inte hört av sig tidigare, då när de fick (de missvisande) samrådshandlingarna. Ingen av partierna som nu verkar i gemensam majoritet hedrar eller ens nämner brukarna av parken eller uttrycker intresse för den entusiasm som finns för att utveckla parken utan pontoner och utförsäljningar.

Något samrådsmöte eller av koalitionen öppen dialog som tidigare diskuterats i bl a tekniska nämnden blir det inte tal om. På kommunfullmäktigemötet tyckte Carina Erlandsson att det kunde vara en bra strategi för medborgardialog att alla kan gå in på Danderyds kommuns hemsida och i någon underavdelnings underavdelning se när tekniska nämnden fattat sitt beslut och fört det vidare för bygglovsprövning i byggnadsnämnden. Det vill säga när Carina och Kristin redan kommit överens om hur stranden ska bebyggas, och hur trädgårdsmästardelen ska säljas.

Nu gör vi vår egen samrådsprocess. Kom till mötet den 24 februari kl 19 i Scoutstugan där vi diskuterar hur parken kan utvecklas när den slipper bli förbyggd och såld!Nya vallöften? Eller ska center-moderaternas koalitionsförklaring tas på allvar?


 Ur koalitionens överenskommelse: ”Danderyd är en grön kommun med en unik kulturhistorisk bebyggelse. Karaktären av trädgårdsstad ska värnas. Nybyggnation och exploatering ska prövas från fall till fall, dock med en grundläggande restriktivitet. Områden som inte är planlagda för bebyggelse samt park- och naturmark ska endast i undantagsfall tas i anspråk för bebyggelse om det krävs för att tillgodose lagstadgade samhällsverksamheter som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden.”

Ska vi kunna rädda parken så gäller att vi hör av oss nu! Till dagstidningar, lokalpress och andra medier. Till båtklubben och entrepenörerna i hamnen. Till släkt och vänner. Till politiker i fullmäktige, i nämnderna, i kommunstyrelsen. Och till de vi känner utanför kommunen som förstår värdet av parken. Center/moderat—koalitionen gör det inte!