STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

onsdag 21 september 2011

Inspirerande parkgrannar

Skuruparken. Foto: http://www.skuruparken.se/
 Från vännerna i Förbundet för Ekoparken kommer ofta intressanta nyheter. Drygt 50 organisationer samverkar där för att nationalstadsparkens natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

En av de organisationer som liksom Cedergrenska parkens vänner samarbetar med förbundet är aktionsgruppen Rädda Skuruparken. I åtta år har de fört en tidvis ojämn kamp för att göra den byggbolagdägda Skuruparken i Nacka till naturreservat.


Den politiska majoriteten i Nacka har haft andra idéer. Byggbolaget som äger marken likaså. Dessutom finns privata stugor i området. Det har funnits otaliga juridiska komplikationer. Och stundtals mycket liten vilja till förändring, också när Nacka kommun ville köpa loss marken. Nacka styrs idag av en koalition med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I somras mobiliserade aktionsgruppen med ordföranden Gunilla Ingmar i spetsen all energi de hade. Flygbladsutdelning, namninsamling och inte minst en debattartikel i SvD som presenterade 12 organisationers syn på vad som behövde göras för parken.

SvD 31 augusti 2011
Man hade inte väntat sig ett snabbt svar från den politiska ledningen i kommunen.
Men svaret kom blixtsnabbt, och var mycket positivt!

SvD 7 september 2011
Nu planerar aktionsgruppen att omforma sig till Skuruparkens vänner, och de jobbar aktivt för att påverka naturreservatets utformning. 
Skuruparken, Nacka
GRATTIS ALLA SKURUPARKENS VÄNNER och HURRA FÖR NACKAALLIANSENS POLITISKA BESLUT!


I Cedergrenska parkens vänner arbetar vi för närvarande med
  • Vår båtplatsutredning, den som siktar på att finna 100 båtplatser och som vi givit i gåva till Danderyds tekniska nämnd. Vi väntar på svar från nämnden på vårt förslag om att samarbeta med deras utredning, men vi jobbar på under tiden och ska vara klara innan jul. Se inlägg 5/9.
  • Strandens dag den 13 november. Flera utomstående parter vill delta och göra kvällen till en lysande, varm eldkväll på Cedergrenska stranden.
  • Att uppmärksamma politiker och opinion om att tekniska kontorets bygglov för pontoner inte kan vinna laga kraft innan dispensen från strandskydd godkänts efter överklaganden. Innan sista instans sagt sitt är en vanlig tid fem år. Vi vill att kommunen åtgärdar stranden NU så att den blir fullt tillgänglig för alla igen. Hur detta ska utföras finns redan ett beviljat bygglov om som inte är överklagat. Föreningarnas.
  • Diskussioner med de nya som kommit till under sommaren och som vill bidra till att stranden och parken ska bevaras och renoveras. Välkomna - ni behövs!

fredag 16 september 2011

Ljust, men släckt för allmänheten

Det var ljust i parken igår kväll. Men knappast ett lysande arrangemang. Kommunen missade att göra tillställningen publik, och att upplysa sig själva om medborgares idéer om belysning. Inte minst i allmänna och kära parker som denna!
I andra kommuner gör man belysningsarrangemangen för möten mellan belysningsföretag och uppköpare (som i parken igår), och en annan del som en öppen tillställning för allmänheten att  medverka och bidra. Företagen får tävla med varandra, medborgare röstar och ger feedback. Detta kommenterades också av ett par belysningsföretag i samtal med oss parkvänner.
-          Det här är en mindre tillställning för vår del, vi är vana vid att det kommer både fler uppköpare och publik. I t ex Örebro och på andra ställen riktar man in sig också på allmänheten, det hade varit kul i en villakommun som denna där många behöver råd också för privat del.
En annan berättar att när man vet att allmänheten ska komma ordnar man till det lilla extra som är roligt för alla att se.
-          Det kan vara effektbelysningar, färgad ånga, rökmaskiner och annat. Man skärper till sig och ordnar det lilla extra när det kommer fler. Nu har vi ärligt talat snabbriggat en hel del.
Färg? Nej, sa parkbesökare...
...men kanske till

...jul!
En tredje berättar att man en gång satte upp en stor, belyst spegelkula över Fyrisån i Uppsala under ett publikt ljusarrangemang.
-          Det hade varit svårt att hänga upp över vattnet här, säger han och skrattar. Men man hade kunnat hänga upp en i träden. Sådant är roligt för många att uppleva!
Bakom arrangemanget stod tekniska kontoret, som lagt på ett företag att anordna arrangemanget. Utställare var åtta företag, inbjudna var andra kommuners motsvarigheter till tekniska kontor och nämnder, som lyssnade på föredrag på tornet under en middag och sedan gick i grupper för att se åtta belysningspunkter på plats.
Ett trettiotal av parkens vänner kom trots regn och en dags varsel. Yngsta 4 år, äldsta 86!
30-talet parkvänner som fått information om arrangemanget igår kväll kom till parken. Vi spred oss för att berika idéerna om hur vi vill se ljus och belysning i parken. Meddela oss vad du tycker är viktigt i fråga om belysning i parken!


Få parkbesökare har någonsin sett förrådshusen upplysta inifrån.
En upplevelse som fler än andra kommuners tjänstemän borde ha inbjudits till!
 Här är några kommentarer från parkbesökarna som gått runt i parken igår:
-          Marken där man går bör vara upplyst eller ha ljuspunkter, annars är det som att vandra i rymden

Gärna markljus men inte
med bländande sidoljus, tyckte
flera parkvänner.

Marklampan till höger gav bäst markljus
tyckte flera parkvänner.
-  Parken bör inte ha för mycket ljus, det blir tingeltangel och man förlorar mörkerseendet

Stranden utifrån sett. Ljus i strandlinjen och ut i vattnet liksom upp i alarna vid strandlinjen bannlystes av parkanvändare, som vill kunna se speglingar i vattnet från månen och Solnasidan. 

Skulpturalt markljus men alldeles för skarpa
skuggor tyckte parkvänner

-          Inga synliga skarpa ljuskällor som gör att man upplever mellanrummen som kolsvarta
-          Gärna något eller ett par träd upplysta nedifrån, men inte så att ljuskällan syns och bländar
Bra på avstånd men för skarpt, bländar.


Dold ljuskälla som lyser upp grenverket.

-        Gärna belysning vid stranden en bit från vattnet, företaget där visade prov på hur man skapar en vidare strand med upplyst rum under träden.
Ovanför Cedergrenska ångbåtsbryggefästet.
Med något ljus här och uppe i trappen känns stranden
längre.
         Lampan och uppåtriktade strålkastarna vid vita bänken uppe i parken var också uppskattad, skapade trevligt rum med mjukt ljus

Uppskattat av flera parkbesökare.
Ett ljust rum där man kan sitta.


BERÄTTA DU OCKSÅ VAD DU TYCKER OM BELYSNING I PARKEN! Skriv till info@cedergrenskaparken.se så vidarebefordrar vi till tekniska nämnden!

Se alla bilder här https://picasaweb.google.com/109018148919416701547/SlutenLjusfest159#
onsdag 14 september 2011

Ljusfest i parken torsdag - KOM!

Imorgon torsdag kväll är det ljusfest i parken. Åtta belysningsfirmor kommer att lysa upp parken på olika ställen. Lamporna sätts på klockan 20 och strax därefter sker en guidning där firmorna berättar om ljussättningarna.

Låt oss träffas i parken och kika på vad firmorna har att erbjuda oss parkbesökare! Vi kan se det som en tävling och sedan meddela kommunen vilka belysningar vi tycker är bra!

I många andra kommuner arrangerar man folkfester av liknande arrangemang. Besökare erbjuds att rösta på den belysning man tycker är bäst. Det hela blir ett roligt, positivt spektakel med en bra dialog mellan kommunansvariga och medborgare.

Detta arrangemang har lagts ut till den entrepenör som just lagat staketet och satt upp grindstolparna vid nedre parkeringen, Bogfelts. De har i sin tur bjudit in de andra ljusfirmorna. Kanske har de och kommunen också bjudit in åskådare, t ex andra kommuners uppköpare av större belysningsprojekt.

Danderyds kommun har helt missat att bjuda in parkens besökare. Nu ikväll stod det klart för oss att det hela går av stapeln imorgon och vi hoppas att så många som möjligt kan komma också med kort varsel!

KOM TILL PARKEN TORSDAG KVÄLL 15/9 KLOCKAN 20, njut av en ljussatt park, träffa andra parkvänner och meddela kommunen vilket ljus du tyckte om!

måndag 5 september 2011

Torgets dag: Stranden blev huvudfrågan

På politikerutfrågningen i lördags på Stocksunds torgs dag blev Cedergrenska stranden huvudfrågan. De politiska företrädarna anförde i stort sett samma argument som gjorts i lokaltidningen under sommaren:

Moderaternas Olle Reichenberg anförde att detaljplaneprocessen varit väl genomförd och att reaktionerna kommer för sent. Pontonerna kommer dessutom att bidra till att stranden snyggas upp.
Centerns Siv Sahlström menade att Grindstugans återinförande i parken och bibehållna byggrätt är det viktigaste. En pontonutbyggnad läggs bara i vattnet och har därför inte samma oåterkalleliga verkan som om trädgårdsmästartomten bebyggs.
Socialdemokraternas Olov Johansson talade för att politikernas uppgift är att försöka förena intressen, och att detta är möjligt eftersom båtplatser kan byggas på andra ställen och stranden då kan upprustas för den breda allmänheten. Dessutom var processen kring bygglovet för pontoner allt annat än väl genomförd eftersom den gjordes utan att någon politisk nämnd fått fatta beslut om eller hur ett bygglov kring stranden skulle göras.
Folkpartiets Bengt Sylvan anförde att detaljplanen var allt annat än väl genomförd, att den visat att det rört sig om betydligt mindre bryggor och att båtplatsutredningen som tekniska kontoret nu har på gång bör visa på bättre platser att bygga på än i  parken.
Miljöpartiets Ninnie Oké menade att både båtplatser och parkstrand med fritt vatten går att kombinera om man väljer andra platser för pontoner, och att det ur flera aspekter är viktigt att lyssna till en så stark medborgaropinion som skapats för att bevara och underhålla stranden.
Stocksunds båtklubbs ordförande Dag Fagring anförde att klubben har en lång kö av båtplatssökande och att det är båtplatser som är det viktigaste, inte placeringen av dem.

Föreningarna i nätverket Cedergrenska parkens vänner ställde ut bilder och dokument om sitt bygglov. Amorinas ordförande Kjell Gunnarsson manade kommunen att anta den del av byggloven som är okontroversiell, inte överklagad som innebär att strandstigen underhålls nu innan vintern och därmed görs gåbar för alla. Hur underhållet ska göras finns godkänt av byggnadsnämnden genom föreningarnas bygglov.
Naturskyddsföreningens Sten Hellqvist överlämnade föreningarnas gåva till kommunen. Nu väntar vi med spänning på hur tekniska kontoret emottar gåvan på sitt nämndsammanträde den 14 september, då också tekniska kontorets båtplatsutredning ska delredovisas. Vi önskar att vi och tekniska kontorets resurser samordnas och att ett samarbete uppstår som kan skapa det bästa underlaget till var och hur båtplatser kan skapas.
I samarbete med föreningar som har ett brett nätverk i båtsammanhang, i natur- och kulturkretsar, bland boende och fritidsverksamma kan den här utredningen bli den bästa båtutredning som kommunen någonsin gjort! Dessutom rimmar ett samarbete väl med ambitionerna att vara en lyssnande koalition med bred förankring bakom sina projekt.

Kommunalrådet Olle Reichenberg emottar föreningarnas gåvobrev.
 Gåvobrev till Danderyds kommun,Tekniska Nämnden
100 timmars kostnadsfritt utredningsarbete för att finna nya lämpliga båtplatser i kommunen.
I  presenten ingår:
Att finna minst 100 platser i kommunen som inte står i bjärt strid med kultur- och naturvärden, andra fritidsintressen eller kringboendes, båtklubbars och parkbesökares intressen.
Att detaljerat beskriva förutsättningarna för dessa platser; båtsäkerhetsaspekter, miljökonsekvenser, detaljplaner, ekonomi, arrendepartners, möjligheter till vinterupplägg mm.
Gåvan får gärna nyttjas i samarbete med den båtplatsutredning som tekniska kontoret utför idag.
Cedergrenska parkens vänner,Naturskyddsföreningen i Danderyd, Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina
------------------------------------------- 
Vi väntar också med stort intresse på svar på varför arbetet med att ändra detaljplanen för Grindstugan stoppats och bordlagts i byggnadsnämnd och i  kommunstyrelsen. Arbetet fortskred som fullmäktige beslutade, och ändringarna i planen för att behålla tomten och behålla nuvarande byggrätt utarbetades.  De remissvar som vi och andra gav var i huvudsak positiva, förutom att vi föreningar i Cedergrenska parkens vänner inte vill se bebyggelse och privatisering av parkens strand och fria vatten som ”betalning” för att parkens trädgårdsmästardel behålls i parken. Planförfarandet föreslogs till senaste byggnadsnämndens möte övergå till enkelt planförfarande eftersom inga kritiska röster fanns till ändringen. Ändå stoppades det. Den som kan luska ut varför får gärna höra av sig!