STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 19 maj 2011

Starkt stöd för vårt bygglov!


-          Vår bygglovsansökan har fått mängder av stöd! TACK till alla som mailat, ringt och kommenterat här på sidan! Det är uppmuntrande att efter en hel del jobb se att resultatet  välkomnades så varmt. Fortsätt att bidra med idéer om hur vi utvecklar vår park!

-          Vår bygglovsansökan kommer att behandlas av byggnadsnämnden. Det har sagts att den ska kompletteras men stadsarkitekten har ännu inte hört av sig om hur. Byggnadsnämndens ordförande håller öppet om att besluten kring de båda ansökningarna kan sluta i två godkännanden. Den situationen har kommunen inte varit i förut. Om detta uppstår får politikerna välja – antingen att bygga enligt det ena bygglovet, eller inget!
-          Till senaste mötet i byggnadsnämnden hade direktören och stadsarkitekten på Stadsbyggnadskontoret föreslagit att tekniska kontorets bygglovsansökan skulle beviljas. Det förslaget gjordes dock om på mötet till ett informationsärende. Kontoret har skickat förfrågningar till myndigheter för att få kommentarer på tekniska kontorets förslag till strandskyddsdispens (= förklaring om varför man måste bebygga just det här vattenområdet), men exakt vart man skickar förhandsförfrågningar och vad man vill ha ut har inte hittills gått att reda ut. En förfrågan som av någon anledning (igen) gick till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor besvarades snabbt med ett godkännande. Undra på det med det underlag de måtte haft, godkännandet är fullt av brister. Vi hoppas att kunna återkomma till detta med förklaringar från myndigheten! Du som vill läsa mer, maila info@cedergrenskaparken.se så skickar vi! Information en dag efter att detta skrevs: Miljökontoret upphäver sitt beslut! Se beslutet i kommentaren till detta inlägg.

-          Senaste fullmäktige hade livlig debatt om pontoner i parken. Det startade med Folkpartiets fråga till centerns Kristin Eriksson, byggnadsnämndens ordförande, om hon fortfarande såg bryggor som en ”utplåning av stranden”. Det fortsatte med intensiv debatt där alla partier utom Kd deltog. Debatten är värd att ta del av! Vi har skrivit ut den här.


-          Välkomna att se och diskutera vårt förslag om upprustning av stranden, och var man istället kan skapa pontonplatser för fritidsbåtar! Hembygdsföreningen Amorina kommer att visa vår bygglovsansökan med storplanscher i Amorinas monter i Stocksunds hamn på lördag kl 12-16!

-          Amorina och Naturskyddsföreningen har för ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beskrivit vad vi verkar för och varför. Se hela brevet här!


-          Vårt arbete för att hålla stranden fri och öppen för allmänheten intresserar allt fler organisationer! Vår sida på Facebook läses av flera hundra personer varje gång iv uppdaterar. Förbundet för Ekoparkens styrelse kommer till parken för guidning och möte. Stranden har blivit en mötesplats och många som träffar varandra för första gången diskuterar strandens framtid!
-          Vi delar båtklubbens inställning att det är politikerna som sitter på lösningen, och ansvarar för den. Det är politiker som kan skapa lämpliga båtplatser genom detaljplaneprocesser, inte vi klubbar och föreningar! Vi föreslår att prövning sker i två områden: Stocksunds hamn och Långängsvägen. Den 21 maj kan du se och diskutera förslagen vid Amorinas bokbord i Stocksunds hamn (kl 12.16)!

I tidningen Mitti Danderyd har flera fått komma till tals genom insändare. I denna vecka finns två insändare om parken. Tidningen är värd att besöka på nätet, uppdateras varje tisdag förmiddag!
SKRIV DU MED!

fredag 6 maj 2011

Föreningarna i nätverket söker bygglov!

Ännu en gång sedan den cedergrenska tomten blev allmän park har det folkliga engagemanget för parken tagit sig ett ovanligt och starkt uttryck.

Föreningar och enskilda har sedan 1970-talet slut arbetat visionärt och konkret för parken. Att tomten skulle köpas in till kommunen och bilda öppen park. Att det helt ofärdiga tornet skulle inredas och öppnas för allmänheten. Att enskilda medborgare skulle få bidra till tornet. Att familjen Cedergrens sålda ägodelar skulle hittas och köpas tillbaka. Att engagerade skulle hedras årligen. Att en skötselplan för parken skulle upprättas och förverkligas. Och nu – att parken ska få behålla och utveckla sitt strandparti till en fungerande strand för bad, jollar, natur- och kulturupplevelser - med ett fortsatt fritt sjöläge för alla.

En gång stod tornet tomt och oinrett och föreningsengagemanget ledde till att det inreddes till att bli öppet för allmänheten och kommunens stolthet. Idag är stranden populär men illa underhållen, och engagemanget från föreningar och enskilda har samlats i ett konkret förslag om hur den ska upprustas och ”inredas”.

 Vi har presenterat innehållet i våra förslag om stranden tidigare. De har engagerat många, men viftats bort av beslutsfattare. Nu har vi konkretiserat det i bygglovsform och i enlighet med detaljplanen. Då har våra förslag både en konkret möjlighet och en rätt till behandling. Den 17 maj har byggnadsnämnden sitt nästa ordinarie möte.


Vår ansökan är rikt illustrerad med bilder, tydliga arkitektritningar, beskrivning av projektet och förslag på finansiella samarbetsformer. Vi har liksom tekniska kontoret också ansökt om dispens från strandskydd, vilket är nödvändigt för allt som ska ske i vatten. För att dispens från strandskydd ska kunna beviljas ska inte det inte finnas alternativa placeringar av bygget. Vi menar att tekniska kontorets pontonbryggor kan förläggas på andra ställen, och vi har medhåll från Stocksunds båtklubb om att goda alternativ finns – om politikerna vill.

Tekniska kontorets lösning för bebyggelse i parkens strand ger 35 båtplatser. Vi har visat hur man från i sommar till 2,5 år framåt kan bygga 122 båtplatser utan att inkräkta på parkmark eller historisk mark. Vårt förslag om Cedergrenska stranden kan däremot inte förläggas någon annan stans, vilket tekniska kontorets förslag kan.
Bakom bygglovsansökan står Hembygdsföreningen Sällskapet Amorina och Naturskyddsföreningen i Danderyd, förenade i nätverket Cedergrenska parkens vänner. Innehållet uppskattas av många organisationer och enskilda.

På lördag 7 maj kl 15 gör vi en öppen vandring i parken för att berätta om vår syn på dåtid och framtida möjligheter. Då kommer vi också att visa våra förslag kring strandpartiet. Den 21 maj ställer vi också ut och finns på plats. Sedan är det dags för utställningen att nå biblioteken.

Vi önskar kommunen lycka till i det fortsatta arbetet med parken!
Du som vill ta del av hela ansökan, klicka på bildspelet uppe på hemsidan. Kommentera gärna!