STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 19 maj 2011

Starkt stöd för vårt bygglov!


-          Vår bygglovsansökan har fått mängder av stöd! TACK till alla som mailat, ringt och kommenterat här på sidan! Det är uppmuntrande att efter en hel del jobb se att resultatet  välkomnades så varmt. Fortsätt att bidra med idéer om hur vi utvecklar vår park!

-          Vår bygglovsansökan kommer att behandlas av byggnadsnämnden. Det har sagts att den ska kompletteras men stadsarkitekten har ännu inte hört av sig om hur. Byggnadsnämndens ordförande håller öppet om att besluten kring de båda ansökningarna kan sluta i två godkännanden. Den situationen har kommunen inte varit i förut. Om detta uppstår får politikerna välja – antingen att bygga enligt det ena bygglovet, eller inget!
-          Till senaste mötet i byggnadsnämnden hade direktören och stadsarkitekten på Stadsbyggnadskontoret föreslagit att tekniska kontorets bygglovsansökan skulle beviljas. Det förslaget gjordes dock om på mötet till ett informationsärende. Kontoret har skickat förfrågningar till myndigheter för att få kommentarer på tekniska kontorets förslag till strandskyddsdispens (= förklaring om varför man måste bebygga just det här vattenområdet), men exakt vart man skickar förhandsförfrågningar och vad man vill ha ut har inte hittills gått att reda ut. En förfrågan som av någon anledning (igen) gick till Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor besvarades snabbt med ett godkännande. Undra på det med det underlag de måtte haft, godkännandet är fullt av brister. Vi hoppas att kunna återkomma till detta med förklaringar från myndigheten! Du som vill läsa mer, maila info@cedergrenskaparken.se så skickar vi! Information en dag efter att detta skrevs: Miljökontoret upphäver sitt beslut! Se beslutet i kommentaren till detta inlägg.

-          Senaste fullmäktige hade livlig debatt om pontoner i parken. Det startade med Folkpartiets fråga till centerns Kristin Eriksson, byggnadsnämndens ordförande, om hon fortfarande såg bryggor som en ”utplåning av stranden”. Det fortsatte med intensiv debatt där alla partier utom Kd deltog. Debatten är värd att ta del av! Vi har skrivit ut den här.


-          Välkomna att se och diskutera vårt förslag om upprustning av stranden, och var man istället kan skapa pontonplatser för fritidsbåtar! Hembygdsföreningen Amorina kommer att visa vår bygglovsansökan med storplanscher i Amorinas monter i Stocksunds hamn på lördag kl 12-16!

-          Amorina och Naturskyddsföreningen har för ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beskrivit vad vi verkar för och varför. Se hela brevet här!


-          Vårt arbete för att hålla stranden fri och öppen för allmänheten intresserar allt fler organisationer! Vår sida på Facebook läses av flera hundra personer varje gång iv uppdaterar. Förbundet för Ekoparkens styrelse kommer till parken för guidning och möte. Stranden har blivit en mötesplats och många som träffar varandra för första gången diskuterar strandens framtid!
-          Vi delar båtklubbens inställning att det är politikerna som sitter på lösningen, och ansvarar för den. Det är politiker som kan skapa lämpliga båtplatser genom detaljplaneprocesser, inte vi klubbar och föreningar! Vi föreslår att prövning sker i två områden: Stocksunds hamn och Långängsvägen. Den 21 maj kan du se och diskutera förslagen vid Amorinas bokbord i Stocksunds hamn (kl 12.16)!

I tidningen Mitti Danderyd har flera fått komma till tals genom insändare. I denna vecka finns två insändare om parken. Tidningen är värd att besöka på nätet, uppdateras varje tisdag förmiddag!
SKRIV DU MED!

4 kommentarer:

 1. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor upphävde idag sitt positiva yttrande om pontoner i parken. Beslutet kommer istället att fattas av nämnden den 8 juni.

  Bra tycker vi, för det underlag som de baserade det tidigare beslutet på var undermåligt!
  Modigt också av en myndighet och myndighetsperson att kunna ändra sig.

  Från: Malin Lindkvist [mailto:Malin.Lindkvist@srmh.se]
  Skickat: den 20 maj 2011 12:38
  Ämne: SV: Felaktiga grunder för dispensansökan från Danderyds kommun i Cedergrenska Parken

  Hej!
  Delegetaionsbeslutet daterat 2011-05-13 om yttrande över ansökan om bygglov för bryggor och dispens från strandskydd i cedergrenska parken har upphävts. Beslut i ärendet kommer att tas i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd den 8 juni 2011. Beslut om upphävande bifogas.

  Hälsningar
  Malin Lindkvist
  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
  -------------

  Malin Lindkvist 2011-05-20 Dnr: 2011-001241.52
  Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  08-578 663 15 Stadsbyggnadskontoret
  Box 74
  182 11 Danderyd


  Beslut om att upphäva beslut om yttrande över ansökan om bygglov för bryggor och dispens från strandskydd i Cedergrenska Parken, Danderyds kommun


  Beslut
  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att upphäva delegationsbeslut daterat 2011-05-13.

  Beskrivning av ärendet
  Beslut om yttrande över ansökan om bygglov för bryggor och dispens från strandskydd i Cedergrenska parken kommer att tas upp på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd den 8 juni 2011.

  Malin Lindkvist

  SvaraRadera
 2. Idag fick vi veta vad Stadsbyggnadskontoret vill att vii ska komplettera vår ansökan med. Lite mer jobb! Om du vill hjälpa till - välkommen!
  --------------------------------
  Danderyds Kommun BEGÄRAN OM KOMPLETTERING
  Stadsbyggnadskontoret 2011-05-17
  Jamal Esfahani Dnr 2011-0463
  08 – 568 91246
  jamal.esfahani@danderyd.se


  Hembygdsför., Sällskapet Amorina
  Naturskyddsföreningen
  Stockholmvägen 43
  182 78 Stocksund  Stocksund 2:160, Stockholmsvägen/Kungsvägen, Stocksund.
  Ansökan om bygglov för restaurering av stigskoning, träbrygga,
  pålning m.m. samt ansökan om dispens från strandskydd

  Vi har mottagit Er ansökan om bygglov 2011-05-06. Vid granskning har vi kosntaterat att handlingarna inte är fullständiga.

  Vi ber Er vänligen inkomma med nya korrekta handlingar i två omgångar omfattande:

  • Nybyggnadskarta:
  Med de föreslagna åtgärderna inritade, höjd och avstånd samt tomtgränser angivna.

  • Markplaneringsritningar:
  Färglagda plan och sektioner utvisande markhöjder, marksektioner, murar, slänter och dyl. På sektionerna skall befintliga och föreslagna marklinjer anges. Av markplaneringsritningarna skall framgå viklka markförändringar som sker på markan. Skala 1:100.

  • Uppgifter om kontrollansvarig.


  Med vänliga hälsningar

  /sign/
  Jamal Esfahani
  Stadsarkitekt

  SvaraRadera
 3. Ett alldeles utomordentligt förslag om utveckling av parken! Väl utställt vid Edert bokbord igår i Stocksunds hamn också.

  Jag tillhör den skara som först inte insåg det problematiska i att lägga bryggor vid parken, men ser nu att Edra förslag är så mycket bättre. Att bevara och omhändertaga Stocksunds få kvarvarande stränder är en angelägen sak.

  Att kunna ändra uppfattning när fler omständigheter blir kända än dem man hade från början är en av människans centrala förmågor. Jag hoppas attt den förmågan väcks hos mina vänner i politiken och i båtägarkretsar också.

  A-CB, Stocksund

  SvaraRadera
 4. Osäker på centern23 maj 2011 11:48

  Jag har aldrig lyssnat på ett möte i kommunalfullmäktige förut men gjorde det nu för att förstå varför centern som jag litat på i frågor om miljö och natur inte helt enkelt ser till att stoppa betongbryggorna i parken.
  Jag blev chockad över att höra centerns politiker! Hur kan man säga att skillnaden på kulturförstörelse och inte hänger på grus eller asfalt på en stig, när det handlar om att lägga ut så stora betongbryggor från en strand?
  Här har jag, barnen och barnbarnen badat, lekt och plaskat från stranden sedan de var små. Vi sitter ofta på bänken och ser ut över vattnet, det är fint på kvällen alla delar av året när solen går ned. Också efter att underhållet blivit eftersatt är stranden viktig för oss som inte har förmånen att ha parken så nära så att vi ser den från köksfönstret, som en av centerns politiker sa sig ha på inspelningen av sammanträdet.
  Det sades också från centern att man allra helst skulle vilja lämna stranden orörd. När spenderade denna politiker en dag med familjen på stranden sist? Den behöver rustas upp, centern borde ha drivit detta för länge sedan och inte som nu accepterat alla betongidéer bara för att stranden är eftersatt och det passar samarbetet med moderaterna att visa sig bryggvänlig. Det förslag som jag såg att hembygdsföreningen hade om stranden var verkligen behövligt och vackert!
  Om denna strand blir ytterligare ett tillhåll för folk med privata båtar förstörs ju hela glädjen med att kunna gå hit. Inte sätter man sig på en medhavd stol längst ut på en betongbrygga för att få utsikt över kvällssolen i vattnet, när det kommer folk som äger sina båtar och undrar vad man gör på deras brygga nära deras miljoninvesteringar? Och jag tycker heller inte om att sitta på en flytande brygga! De som gör det har flera att sitta på i hamnen redan.
  Har dessa politiker varit och umgåtts i parken och på stranden med sina familjer, och träffat andra som använder stranden? Eller går de bara hit när de ska planera för att bygga bort naturen? Är moderaterna och centern samma skrot och korn i fråga om den här parken???
  Jag har heller aldrig skrivit en insändare i en tidning förut. Men nu kanske det blir av också. Det är dags för oss som använder parken att höra av oss!

  SvaraRadera