STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

tisdag 21 juni 2011

Majoriteten röstade ja till båda byggloven

Ikväll röstade majoriteten i byggnadsnämnden ja till både tekniska kontorets pontonförslag och föreningarnas strandförslag, samt till bådas dispens om strandskydd. Det innebär att kommunen nu för första gången i historien har två bygglov att välja emellan för samma plats.

Troligtvis är det tekniska nämnden som kommer att få äran att välja vad som ska ske med stranden. De har möte den 17 augusti.

Troligtvis kommer minst någon part, kanske fler, att överklaga byggnadsnämndens beviljande av pontonbygglovet. Det innebär ett ingrepp i strand- och parkmiljö som strider emot både parkbrukarnas vilja, liksom ett antal lagar och miljömål.

Nu kommer vi att rapportera ofta här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar