STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 23 juni 2011

I bygglovens kölvatten...

Idag har mailtrafiken och telefonerna gått varma, liksom igår. När man fått bygglov beviljat är det mycket att göra! Och när kommunen för första gången ska behandla ett bygglov från föreningar och dessutom två bygglov för samma plats skapas historia. Det skapar många frågor, många gratulationer och sprudlande idéer om sommarens opinionsarbete!

Besluten som byggnadsnämnden fattade känner vi i stora drag redan till. Centern, moderaterna och kristdemokraterna röstade ja till både vårt och tekniska kontorets bygglov, samt till våra respektive strandskyddsdispenser. Folkpartiet och miljöpartiet röstade nej till allt och reserverade sig i korta ordalag mot majoritetens beslut.

Majoritetspartiernas beslut var väntade och begripliga. I byggnadsnämnden ska bygglovsansökningar behandlas och godkännas om de stämmer med detaljplanen, med lagar och regler som gäller för området och det som ansöks om. Besluten om byggnadslov ska inte handla om annat, som t ex om man tycker att ett föreslaget bygge är trevligt eller fult, eller om man tycker detaljplanen är bra eller dålig. Vi kände väl till majoritetens sätt att tolka detaljplanen, byggloven och vad de anser om få göra avsteg från strandskyddet för att kunna omvandla stranden till marina.

Oppositionspartiernas beslut var mindre förståerliga, men inte helt oväntade. Vi väntar med spänning på hur de kommer att föra debatten vidare. De liksom vi motsätter sig pontonplanerna för stranden och är starkt kritiska till hur detaljplanen presenterats under den tid alla kunde påverka planprocessen. De har anfört mycket stark kritik mot hur tekniska kontorets byggnadslov kommit till. Och de har också stött föreningarnas förslag om stranden, men röstade nej i byggnadsnämnden av olika skäl som de snart kommer att klargöra själva.

Idag fick vi veta hur Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut såg ut, nästan alla handlingar i alla fall... Förhoppningsvis får vi också de som saknas snart! Det verkar inte som att nämnden gjort någon ändring i det som Stadsbyggnadskontoret föreslog.

Nu är dock den här bloggens arkivdel full och vi har därför börjat bygga en ny hemsida som ska göra det lätt att hitta alla dokument. Vi har lagt in några få på prov, och på en sida finns mer material lite huller om buller. Välkomna att besöka och testa det som nu finns på Cedergrenska parkens framtida arkiv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar