STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

torsdag 27 oktober 2011

Tystnad tystar inte oss!

Ordspråket ”som man frågar får man svar” stämmer inte alltid. På senare tid har kommunens ledning helt enkelt låtit bli att svara.
Här är tre exempel:
Kommunalrådet Olle Reichenberg emottar gåvan 3/9,
lämnar den till tekniska nämndens ordförande.
1.       Vi har givit tekniska nämnden en gåva om 100 gratis arbetstimmar för att bidra till utredningen om att finna lämpliga båtplatser. Tekniska nämnden omnämnde gåvan på ett möte i september men inget svar har givits oss om hur man emottagit den och hur man vill samverka kring arbetet. Vi jobbar naturligtvis på ändå, men förväntar oss ett svar.

2.       Den 1 juni ställde vi frågor till teknsika nämndens ordförande Carina Erlandsson om den båtplatsutredning som hon hänvisat till (och som tekniska nämnden haft i uppdrag i flera år):
1 Vilka resultat söks med utredningen, var finns målsättningarna formulerade?
2 Undersöks platser oberoende av var båtklubbar vill bygga ut eller som förr bara där klubbar vill?
3 Vad ska utredningen resultera i konkret? Förslag på detaljplaneändringar? Kostnadsberäkningar (Cedergrenska ligger då illa till)? Djup- och vågmätningar? Frågor till omkringboende? Listor på vilka och hur många som står i kö, och hur länge de stått?
4 Vem/vilka utför utredningen?
Vi förväntar oss svar.

3.     Hembygdsföreningen Amorina har framfört att kommunen bör underhålla och nu renovera strandstigen. Hur erosionsskyddet ska utföras finns ett redan beviljat bygglov om – utformat av föreningarna. Ingen i majoriteten har besvarat. Strandstigen är på ett ställe i så dåligt skick att rullstolsburna inte längre kan nyttja den, snart inte heller folk med barnvagn. Ska stranden inte kunna nyttjas?
Vi förväntar oss svar.

4.     Moderaterna och kommunalrådet Olle Reichenberg har den senaste tiden slagit rekord i att inte svara. Jan Wogel skriver om detta i denna veckans Mitti Danderyd.
Påminn dina politiker att OBESVARADE FRÅGOR INTE ÄR GLÖMDA! Tystnad tystar inte oss som vill bevara och upprusta stranden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar