STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

onsdag 21 september 2011

Inspirerande parkgrannar

Skuruparken. Foto: http://www.skuruparken.se/
 Från vännerna i Förbundet för Ekoparken kommer ofta intressanta nyheter. Drygt 50 organisationer samverkar där för att nationalstadsparkens natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

En av de organisationer som liksom Cedergrenska parkens vänner samarbetar med förbundet är aktionsgruppen Rädda Skuruparken. I åtta år har de fört en tidvis ojämn kamp för att göra den byggbolagdägda Skuruparken i Nacka till naturreservat.


Den politiska majoriteten i Nacka har haft andra idéer. Byggbolaget som äger marken likaså. Dessutom finns privata stugor i området. Det har funnits otaliga juridiska komplikationer. Och stundtals mycket liten vilja till förändring, också när Nacka kommun ville köpa loss marken. Nacka styrs idag av en koalition med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I somras mobiliserade aktionsgruppen med ordföranden Gunilla Ingmar i spetsen all energi de hade. Flygbladsutdelning, namninsamling och inte minst en debattartikel i SvD som presenterade 12 organisationers syn på vad som behövde göras för parken.

SvD 31 augusti 2011
Man hade inte väntat sig ett snabbt svar från den politiska ledningen i kommunen.
Men svaret kom blixtsnabbt, och var mycket positivt!

SvD 7 september 2011
Nu planerar aktionsgruppen att omforma sig till Skuruparkens vänner, och de jobbar aktivt för att påverka naturreservatets utformning. 
Skuruparken, Nacka
GRATTIS ALLA SKURUPARKENS VÄNNER och HURRA FÖR NACKAALLIANSENS POLITISKA BESLUT!


I Cedergrenska parkens vänner arbetar vi för närvarande med
  • Vår båtplatsutredning, den som siktar på att finna 100 båtplatser och som vi givit i gåva till Danderyds tekniska nämnd. Vi väntar på svar från nämnden på vårt förslag om att samarbeta med deras utredning, men vi jobbar på under tiden och ska vara klara innan jul. Se inlägg 5/9.
  • Strandens dag den 13 november. Flera utomstående parter vill delta och göra kvällen till en lysande, varm eldkväll på Cedergrenska stranden.
  • Att uppmärksamma politiker och opinion om att tekniska kontorets bygglov för pontoner inte kan vinna laga kraft innan dispensen från strandskydd godkänts efter överklaganden. Innan sista instans sagt sitt är en vanlig tid fem år. Vi vill att kommunen åtgärdar stranden NU så att den blir fullt tillgänglig för alla igen. Hur detta ska utföras finns redan ett beviljat bygglov om som inte är överklagat. Föreningarnas.
  • Diskussioner med de nya som kommit till under sommaren och som vill bidra till att stranden och parken ska bevaras och renoveras. Välkomna - ni behövs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar