STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

tisdag 21 december 2010


Nu är det bekräftat. Vad som ska ske med parkens strand och vattenområde är fortfarande något som tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson tycker att tekniska kontoret och en båtklubb ska planera. Ingen från parksidan är vidtalad under det pågående arbetet.

Vi har hört det förut. Parken kommer inte att påverkas. När det skulle byggas två 25-metersbreda pontonanläggningar från stranden, så skulle det räcka med att inte asfaltera (som var planen innan den ”hysteriska och ryktesutsatta” opinionen hörde av sig), det gick ju att använda grus också. Att sedan lägga ut ”bara en” 25-metersbred anläggning skulle ju påverka så mycket mindre (mer än dubbelt så bred som den röda byggnaden vid stranden är lång). Parken skulle inte påverkas alls.

Nu anses inte de nya förslagen inkräkta negativt på parkens liv och framtida liv heller förstås. Förslaget är inte färdigt, men detta är den pontonbyggnation som det ritas på under uppdrag av tekniska nämndens ordförande, Carina Erlandsson, och som hon nyligen bekräftat:

Nuvarande hamnområdet till vänster i bild, bryggkomplexet till höger det tänkta.
Den långa pontonen flyttas som pilen till gränsen av parken.
Två nya bryggor läggs ut parallellt med parkens strand.

Är det någon som ser likheten med detaljplanens illustration om bryggor från stranden för ca 4 meter långa jollar?
Samma skala 


Eller likheten med den bild i detaljplanehandlingarna om en vacker liten ångbåtsbrygga som ligger i ett obebyggt vattenområde?

Med det som planeras nu kommer en sådan brygga i bästa fall skymtas mellan bryggor och parkerade båtar.

Och vem tror idag på tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson om hur den nya bryggidén påverkar parkens framtid: ”Istället är det ju så att bryggorna och båtarna tillför något positivt till parken och området, nämligen aktivitet och folkliv, något som i mångt och mycket saknas där idag. Detta inslag kan locka fler besökare, både till bryggområdet och till parken i övrigt.”
Stocksund har redan ett stort hamnområde med den typen av folkliv som det innebär. Där kan man få den upplevelse som Carina vurmar mest för – att betrakta parkerade båtar och deras till- och utlägg, att höra ljudet från gamla och nya motorer och en och annan bogpropeller.
Parken har bara 70 meter strand och ett litet vattenområde som är parkens sjöutsikt från hela trädgårdsdelen. Där kan man idag få den upplevelse av historisk mark, vattenspeglar från parken, fri sjöutsikt, fågelliv och vågskvalpsljud som i första hand är utmärkande för en park med sjöläge. Och där kan man med smärre förbättringar av stranddelen öka bad och strandvistelse. Man kan bygga en brygga som liknar det som detaljplanen anger  – en pålad mindre träbrygga för bad, kanottillägg, sittplats, sjöutsikt och bad. Man kan förbättra lilla stranden och ytorna att sitta på för att göra bad möjligt för såväl barn som äldre. Om man inte bebygger vattnet så att fritidsbåtar ska köras här, förstås.

Det var bra att Carina äntligen bekräftade vad de nu ritar på. Det är också lovvärt av en lokalpolitiker att ha en blogg där åtminstone en liten del av det politikern gör och tänker förmedlas. Ytterligare ett att applådera Carina för är att planerna åtminstone språkligt har förändrats. Från att parkens strand och vatten beskrivs som ”hamnens östra del” (i höstas) till dagens nuvarande försök att åtminstone tankemässigt inlemma pontoner i parkens liv.

Men den språkliga förändringen visar långt ifrån kunskap om den här parken och om parker generellt, och hur de kommer till liv. Ge ett exempel på en park som fått liv av att hela sjöutsikten och strandlivet omvandlats till båtparkeringsplats! Föreställningen att det är ”Båtfolket, som ju faktiskt är de som använder skärgårdsviken mest, bidrar genom sin aktivitet till att området blir levande och utnyttjat.” är något man bara kan tro om man ensidigt talar med den part som vill bygga för båtplatser. Vi är snart uppe i 200 intervjuer med parkbesökare, och vi återkommer med både röster från dessa och statistik om hur parken och stranden används. Hör av er till oss så får ni frågorna och kan ge oss fler som svarar om hur variationsrikt parkens används!

Cedergrenska parken ger mer än en vanlig naturupplevelse eftersom den är full av historiska lämningar. Parken rustas nu och i vår med nya träd både i trädgårdsdelen och skogspartierna, artskyltning av träd, ny ljussättning, nya sittplatser, upprustning av stigar, ny skyltning för hela parken, frivilliggrupp för parkarbete och en del till. En grupp ritar och räknar på hur stranden kan rustas och efterlikna den Cedergrenska stranden, så att den blir mer tillgänglig att sitta vid, bada, ha fester, landa med kajaker och jollar mm.

Allt detta har förankring i parkens historia och förstärker den. Det är så som parker kan komma till liv, som t ex Vinterviken, Rosendals trädgårdar, och andra som finns länkade nederst på bloggens förstasida. Carinas pontonbryggor har bara med båtparkering och relationerna mellan moderaterna och en båtklubb att göra. 40-talet båtplatser kan tydligen väga tyngre än en parks publik. För vissa.

Med bilder som dessa från förr ritar vi nu hur stranden kan upprustas och bli lika skön för parkbesökarna som de var för familjen Cedergren.

Nuvarande plan är långt ifrån det Carina kallar ”mindre bryggor”. De är bara mindre i förhållande till hamnen. För parken är dessa bryggor gigantiska, och dessutom helt utan möjlighet att använda för andra syften än båtparkering.
Inte närmre än så här tack!

Carina Erlandsson har ambitioner att stärka Danderyd som skärgårdskommun. I en skärgård finns både bryggor, fria stränder och sjöutsikter! Och någonstans där det går att bada och sitta och lyssna på naturen.  En skärgård utan fritt vatten är ingen skärgård. Det är en hamn.
Vi väntar dock fortfarande på det som Carina utlovat:
”När projektledaren på tekniska kontoret ritat färdigt och skisserna är presenterade för båtklubben tänker jag kalla till ett informationsmöte där dels båtklubben redogör för situationen och dels tekniska kontoret berättar hur man tänkt sig det hela.”  Det möte hon kallade till sex dagar innan det hölls den 7 december visade inte en enda ritning eller konkret plan. Det var lite lustigt att bli inbjuden till ett informationsmöte av  kommunen utan information från kommunen. Annan än den från en båtklubb om att de vill utöka sina platser. Å andra sidan blev det inspirerande för många i den ”hysteriska” opinionen, som nu går vidare i att ytterligare sätta parken i fokus! Att den här nyöppnade bloggen har över hundra unika besökare per dag är ett gott tecken. Och det lär bli fler!
Till dess projektledaren presenterar sina ritningar kan vi göra mycket: Fortsätta att sprida information om planerna, kommentera på Carinas blogg liksom Sten Hellqvist gjort häromdagen, kontakta de nya byggnads- och tekniska nämndernas ledamöter, använda medlemsutskick, hemsidor och medlemsmöten för att uppmärksamma fler, liksom att fortsätta att uppmärksamma media, inte minst genom att skriva insändare.

Vi kan också följa utgången av kritiska motioner, interpellationer och yrkanden gjorda av politiker efter genomförandet. Nu finns de under fliken "Kritiserad detaljplan..." i spalten till höger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar