STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

lördag 30 april 2011

Det kvittrar i parken, särskilt 7 maj!

Nu kvittrar det i parken och nätverket som samlat kraft under påsken tar nya tag.
*** 7 maj – välkomna alla till en vandring genom parken med temat Så vill vi ha vår härliga park! Vi tittar på minnen från parkens historia och samtalar om hur man bör gestalta den för framtiden. Samling i fruktträdgården kl 15. Medtag gärna picknickkorg. Hembygdsföreningen Amorina arrangerar. 
*** 21 maj -hamnens dag. Cedergrenska nätverkets organisationer finns på plats och ställer ut sina förslag om strandens framtid och SNF är med och inviger båttvätten. Båtklubbens ungdomssektion, Amorina  och nätverket finns i hamnen och på stranden och visar sin verksamhet och sina förslag. Kom, njut och diskutera!
*** Båttvätten som tidigare riskerade att ta 10-15 båtplatser i anspråk har fått en god lösning, där ingen båtplats förloras. Den invigs på hamnens dag, bland annat av Naturskyddsföreningen.
***Aktiva från Cedegrenska parkens vänner deltog i Ekoparkens årliga guidade båttur 28/4. Färden gick förbi Cedergrenska parken, och kampen för att rädda strandpartiet fick särskild uppmärksammhet och ovationer från hela publiken i den fullsatta passagerarbåten. Guider och föreningar som var närvarande inbjöds till vår parkträff den 7/5: Särskilt välkomna till er, våra erfarna parkgrannar!
*** Folkpartiets ordförande har skrivit till kommunens revisorer:”Man kan undra varför tekniska kontoret ansetts sig ha uppdrag att begära lov för så stora bryggor som det nu är fråga om. Har kontoret på något informellt sätt informerats om att det är kommunledningens eller nämndmajoritetens önskan att projektet ska få denna omfattning?”
Se hela skrivelsen här!
*** Tekniska nämndmötet 13/4 blev en liten rysare. Den 29/4 kom protokollet ut.
Fp och (s) begärde att tekniska kontorets bygglovsansökan skulle återkallas för att kunna behandlas i nämnden. Varken innehållet i ansökan eller det faktum att tekniska kontoret skulle ansöka har varit uppe för diskussion eller beslut tidigare.
 Mötet ajournerades och partierna överlade.
Samtliga centerns och moderaternas ledamöter röstade sedan  mot att bygglovet skulle tas upp i nämnden. Folkpartiet och Socialdemokraterna röstade för.  De närvarande finns på lista här.
Protokollet fylldes ut med reservationer som andas en starkare ilska än vanligt. Se dem här!
Eftersom bygglovsansökan fortfarande inte behandlats i någon politisk församling kvarstår frågorna:
-          Vilka folkvalda satte igång projekteringen i höstas, vilka stoppade det, vilka satte igång tekniska kontoret att göra bygglovsansökan nu i våras? Det var uppenbarligen inte nämnden.
-          Vilken eller vilka folkvalda står bakom att strandens exploatering skulle utformas som i bygglovet?
Eftersom M hävdat att det efter ett detaljplanebeslut och en budgetram (400 000 kr för ”brygga”) bara är att ”verkställa”, sätter de kontoret i en utsatt position. Skulle tjänstemän sätta igång ett högt kritiserat projekt utan politisk signal om att detta ska ske? Vi tror inte det. Vi tror att några politiker haft inflytande på att projektet startade, stoppade och nu sattes igång igen. Samt att några haft inflytande på om det skulle bli F-brygga, L-brygga, ingen brygga alls, eller som nu två bryggor från stranden. Men inte genom öppen diskussion, som skulle skett om man tagit upp det i nämnden. Utan genom att gå förbi nämnden, direkt till kontoret.
Ordförande i tekniska nämnden gör ett försök att vända på steken och i en svepande brasklapp på sin blogg få det till att vi i Cedergrenska nätverket  ger sig på lojala tjänstemän”,  skyr inga medel”,  jag aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av detta.” Carina Erlandsson tycker sig inte behöva hänvisa till var detta oerhörda har skett så att hennes läsare kan ta ställning själva.
Lojala tjänstemän ja - mot vem, Carina? Mot nämnden som fattat beslut om vad som ska göras? Självklart inte, där finns inget annat beslut än en budgetram för en brygga. Och fortfarande ser vi inte att de politiker som satt igång tjänstemännen i pontonprojektet svarar för bygglovet.
Detta är om något illojalt mot tjänstemän som helt uppenbart fått politisk signal om att och ur man ska jobba med strandpontonerna. Från politiker som sedan inte ställer sig upp och försvarar innehållet i bygglovet!
Oppositionspartierna kommer nu att driva frågan vidare.
*** Oavsett ståndpunkt i detta, så borde alla kunna enas om att tekniska nämnden borde ta upp det förslag som Olle Johansson från socialdemokraterna skrivit: Förebred bygglov för brygga i Långängsvägen!
Vill följer detta med stort intresse på nästa tekniska nämndmöte 18 maj! Se här.

*** Lokaltidningen Mitti fortsätter att ta in insändare. Denna vecka: Miljöpartiet. Läs den på http://www.mitti.se/, Danderyd, s 2.


Några tidigare artiklar:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar