STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

lördag 16 april 2011

Senaste nytt i en tid där mycket sker

På stranden har nu grodor och paddor vaknat, gräs och ängsblom börjar försiktigt spira. Stranden samlar allt fler människor som kommer för att bidra med idéer. Barn har börjat plaskbada från sandstranden. Det läggs ut foton på Facebook från strandvistelser av människor som vill visa att de tycker om sin strand.

*** Båtklubben och vårt samarbete för att få till platser hoppas vi i sommar kan leda till att klubben kan lägga ut ca 18 meter i hamnen redan i sommar (ca 12 platser), och att planarbete kan påbörjas både för förlängning av bryggorna i hamnen, liksom utläggande av en ny 95 meter lång brygga vid Långängsvägen. Totalt jobbar vi för 122 båtplatser, med början denna sommar och därefter inom 2,5 år.

*** Moderaternas nuvarande position:
- Parkens strandvatten är inte parkens. ” Vi ska lägga ut pontoner i vattnet utanför parken och dessa måste förstås fästas i land. Skälen till att just denna plats är aktuell är bl a att:
- Vi har en detaljplan som har vunnit laga kraft och som tillåter bryggor här
- Här finns en båtklubb som är villig att expandera sin verksamhet och administrera pontonerna
- Det är många som köar till båtplats just i Stocksunds båtklubb
- Det finns planer på att utveckla verksamheten i Stocksunds hamn genom att anlägga en båtbottentvätt och vidta andra åtgärder för att förbättra den marina miljön. Här kommer alltså att finnas en del service för båtägarna, och det bidrar till att göra platsen lämplig.” (Olle Reichenberg)
- Att tekniska nämnden inte diskuterar bygglovsansökan är helt i sin ordning

*** Centerns nuvarande position:
-          Grindstugan är viktigast, och den har vi räddat.  Centerförslag på kommunstyrelsen först om att minska byggrätten, sedan om att också ta bort avstyckningsrätten.
-          Pontoner, kajkonstruktioner och betonginfästningar är inte bebyggelse (samma som Ms argumentation, delvis ordagrant).
-          Att tekniska nämnden inte diskuterar bygglovsansökan är helt i sin ordning
-          Vi har för få mandat för att påverka, dessutom styr formalia hela ärendet
*** Folkpartiets position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Tolkningen av detaljplanen bör inte vara att det ska vara stora pontonbryggor
-          Bygglovsansökan måste upp i tekniska nämnden
-          Kritik på senaste fullmäktigemötet mot centern som vänt 180 grader
-          Yrkade i kommunstyrelsen om att grindstugan inte skulle kunna avstyckas, fick gehör
*** Socialdemokraternas position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Det finns bättre alternativa båtplatser, och (s) har motionerat om dem
-          Bygglovsansökan måste upp i tekniska nämnden, allt annat är skandal
-          Yrkade och skrev artikel om att grindstugan inte skulle avstyckas, fick gehör
*** Miljöpartiets position:
-          Stöder ej pontonutläggning i parken
-          Interpellerade med frågor som visar att kommunen behöver bättre koll på båtplatsbehovet
-          Skrivit två kritiska artiklar om pontonplanerna med erbjudande om lösningar
-          Föreslagit att båtplatsfrågan bör komma in i översiktplanen för bättre helhetsplanering, fick gehör

*** Center/moderatmajoriteten vägrar ta upp bygglovet i tekniska nämnden.
Samtliga centerns och moderaternas ledamöter (8 st) röstade emot att föra upp bygglovsansökan som ett ärende på senaste tekniska nämndmötet.

Detta innebär att bygglovsansökan med två pontonbryggor, ansökan om dispens för strandskyddet samt löst beskriven ”kajkonstruktion” inte har passerat någon folkvald instans innan den går upp till beslut.

Det som beslutats av folkvalda är en detaljplan som ger mycket vida tolkningsmöjligheter, och en budget för ”brygga” 400 000 kronor. Båda besluten togs av fullmäktige och tekniska nämnden före valet.

Folkpartiet och socialdemokraterna reserverade sig på senaste tekniska nämndmötet (3 ledamöter). Tekniska nämndens ordförande omnämner detta i sin blogg, http://www.carinaidanderyd.blogspot.com/. Folkpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i en skrivelse tidigare sagt att bygglovsansökan är olaga och bör återkallas. http://cedergrenskaparken.blogspot.com/p/blog-page.html

I nätverket Cedergrenska parkens vänner har vi ställt frågor till ledande center- och moderata poltiker om vilken folkvald instans som kan svara och ansvara för innehållet i bygglovsansökan. Svaren varierar något från att det är fullmäktige som är ansvarig pga deras detaljplanebeslut och klubbande av budget (klumpsumma för "brygga" i parken, före valet), till att det är tekniska nämnden som ansvarar för allt som tekniska kontoret gör (tekniska nämnden har haft ärendet uppe i samband med budgetbeslut, före valet), till att frågan är irrelevent (Jörgen Elfving, centern). Svaren finns här:
http://cedergrenskaparken.blogspot.com/p/efter-ansokan-debatt-med-kommunalradet.html

*** Vi har haft arkitektmöten för att få till detaljerna i vår bygglovsansökan. Den kommer snart ut på remiss här! Vi hoppas också att hinna med att göra utställningen. Vill du vara med och bidra till uställningen, hör av dig! info@cedergrenskaparken.se

*** Båttvätten, som varit en påskyndare för att bygga pontoner i parken, verkar nu förläggas i hamnen på ett sätt så att den inte tar båtplatser. Bra jobbat från alla parter! Nu kan tvättens historia som pådrivare för att pontonbelägga stranden förbli historia, och vi hoppas att den i framtiden inte längre kommer att användas som argument för att pontonbelägga parkstranden. Tvätten är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Marina Läroverket, Danderyds kommun och flera kommuner intill. Ett bra projekt för att minska båtbottenfärgernas läckage i våra vatten. Alltför bra projekt för att leda till att en parkstrand försvinner!

*** Nästa öppna möte: 28/4 Ekoparkens båttur förbi Cedergrenska, guidning för alla passagerare om ”slaget om stranden”. Se länk intill för anmälan!

*** Imorgon söndag är det Tornets dag, där Cedergrenska Tornets Vänners Fond delar ut stipendier under festliga former. Tilldragelsen samlar många av dem som kämpade för att tornet och tomten skulle komma i kommunens ägor och att tornet skulle färdigsställas och vara öppet för allmänheten. Flera i Cedergrenska parkens vänner deltar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar