STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

onsdag 6 april 2011

Vi jobbar för fulla muggar!

Nu är nätverket Cedergrenska parkens vänner så aktivt att vi inte ens hinner sovra och rapportera här så ofta som vi skulle vilja.

En summering:

*** Tidningen Mitti Danderyd fortsätter att i varje nummer följa frågan -  på redaktionell plats eller insändarplats. Denna vecka, se sid 4 här http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/danderyd.html.

*** Vi i nätverket Cedergrenska parkens vänner har tolkat detaljplanen så att den är så usel att vem som helst kan ansöka om i stort sett vad som helst som kan definieras som bryggor i parkvattnet. Folkpartiet gjorde en annan tolkning som de presenterade i lokaltidningen. De får stöd av jurister som idag skickade in en inlaga till byggnadsnämnden. Se advokaternas inlaga HÄR. Se tekniska nämndordförandens svar på Folkpartiets insändare HÄR.

*** Oppositionspartierna s, Fp och Mp, tänker inte acceptera att bygglovsansökan skickades in utan behandling av tekniska nämnden. Alla tre partierna jobbar enskilt och tillsammans för att föra upp protester, överklaganden och debatt om detta i alla instanser.

*** I parken har vi strandmöten flera gånger i veckan. Många enskilda parkvänner kommer ned till stranden och bidrar med sina kunskaper. Idag under två timmar möttes 16 personer utan att ha gjort upp det innan, och alla bidrog till det egna förslag som Cedergrenska parkens vänner kommer att presentera inom kort. Här pågår en samrådsprocess på plats som saknar motstycke! De vi saknar på de spontana träffarna här är koalitionsledarna Siv Sahlström och Olle Reichenberg. Det blir snart dags att bjuda in dem till det 'speakers corner' som bildats vid lilla röda huset vid parkens strand!

*** Förbundet för Ekoparken har förlagt flera av sina egna aktiviteter i parken, och andra organisationer verkar följa efter. Ekoparken har båttur med guidning hit 28/4, och styrelsemöte i juni i parken. Hembygdsföreningen Amorina har guidning och opinionsmöte 7/5´i parken. Mer kommer! Ni som fäljer det som sker på Facebook har sett hur flera av Ekoparkens organisationsaktiva numera stöder Cedergrenska parkens vänner med direkta inlägg och förslag på aktiviteter.

***Båtklubben hade årsmöte förra veckan och ordföranden redogjorde för läget. Enigheten och viljeinriktningen inom Stocksunds båtklubb är stark. Vi jobbar vidare med att tillsammans utreda båtplatsmöjligheter som inkräktar minst möjligt på andra intressen, och har hittills funnit 122 båtplatser från och med i sommar till 2012 inom Stocksunds båtklubbs områden som har vårt och brett stöd, och som vi nu går vidare med för att söka politiskt stöd för.

*** Installationen i Stocksunds hamn för att fritidsbåtar ska kunna tömma sina toatankar börjar bli klar, och den nya T-brygga som lagts utanför båtklubbens västra brygga har fått sin pumpinstallation. Vi i nätverket och Stocksunds båtklubb har menat att den båttvättsansläggning som också ska drivas av Marina Läroverket inte ska förläggas så att båtklubben förlorar båtplatser, som tidigare varit tänkt (och som motiverat och drivit på utbyggnaden av pontoner i parken). Vi har tillsammans med båtklubben föreslagit att tvättinrättningen förläggs utanför septiktankbryggan - eller på annat ställe. Idag pågick intensiva diskussioner mellan alla berörda parter om detta. Naturskyddsföreningen är den som ansökt och fått pengarna för båttvätten, och de vill inte att den ska placeras så att båtplatser försvinner och därmed bidrar till utbyggnad i parken. De framförde det idag till Marina Läroverket, som ska driva tvätten.

*** I nätverket har pågått e-maildiskussion mellan oss och kommunalrådet Olle Reichenberg, liksom med koalitionssysterpartiets Siv Sahlström. Vi har lagt in det mesta här på hemsidan, och kommer summera dessa diskussioner inom kort. Ni som hör av er till oss om frågor om var centern står i frågan: STÄLL GÄRNA OCKSÅ FRÅGOR TILL DEM! I dagsläget är det endast Siv Sahlström från centerpartiet som svarar på frågor om parken, så det är lika bra att ställa frågan till henne från början (ingen som adresserat någon annan centerpartist har fått svar på ett par veckor). Att reda ut var centern egentligen vill med parken är inte helt lätt, men vi ska göra ett försök så snart vi kan. Hjälp gärna till! Siv.Sahlstrom@danderyd.se.

***På måndag har kommunfullmäktige möte. Cedergrenska frågan kommer med stor sannorlikhet upp. Den 12/4 har byggnadsnämnden möte, och det är oklart om frågan om pontoner kommer upp där också. den 13/4 har tekniska nämnden möte. På http://www.danderyd.se/ ser ni en del nämdeledamöters emailadresser om ni vill skriva till dem direkt. Vi har en del adresser också till den som behöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar