STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

tisdag 26 juli 2011

Sköna gröna sommar!

Sommaren är magisk. Här dras man till solen vid vattnet!
Ingen klagar väl på sommaren, och allra minst i vår sköna park! Från klipporna och lilla sandstranden badas det i 22-gradigt vatten. Lite då och då står en engångsgrill vid strandens bord.Jolleseglingarna och fritidsgårdarnas vattenläger har semester för tillfället. En grupp barn har nyss haft kalas med vattenfärger och härom dagen var stenarna vid stranden vackert dekorerade. I parken har bordsgrupperna flyttats ned till skuggan i nedre ängen, så att picknicken sker med kikhål ut mot vattnet. Otaliga kaffekoppar avnjuts!


Här badas det och leks med strandfynd!
Vi klagar inte. Men vi överklagar! 25 juli var sista dagen (för dem som fått byggnadsnämndens protokoll) att yttra sig över byggnadsnämndens beslut som beviljade både vårt och tekniska kontores bygglov och strandskyddsdispenser. Sex överklaganden författades som vi känner till, alla mot besluten att bevilja tekniska kontorets pontoner. Vad vi vet finns inget överklagande mot vårt bygglov. Se överklagandena här!
En strand. Ett sjöläge för alla. Vårt förslag.
Det är märkligt att föreningar ska behöva söka bygglov för att stränder ska underhållas! En stenskoning som förhindrade stigen att rasa borde gjorts för länge sedan.

Att vi formulerade våra förslag om upprustning av stranden som ett bygglov var för att få politiker att över huvud taget behandla tanken på att behålla stranden öppen. Tidigare hade våra förslag viftats bort som "visserligen engagerat men ointressant". Framför allt  ansåg man att detaljplanen bara kunde innebära att stranden blev pontonpark. Tekniska kontorets pontonplan skulle gå som på räls, även efter man stoppades att bygga utan bygglov i höstas. Så fort tekniskas bygglov kom in, skulle det beviljas och byggas.

Det var fel. Bygglov beviljades till både tekniska kontorets pontoner och till vår upprustade strand, och därför kan inte stranden bebyggas i sommar. Ingen ledande politiker har hittills kunnat säga hur det ska beslutas om vilket bygglov som ska få realiseras. Vissa anser säkert att tjänstemännen o tekniska kontoret ska fatta beslutet. Andra anser att frågan är så ovanlig och dessutom berör så många att fullmäktige bör fatta det.


Strandskydd - att värna flora och fauna.
Men först måste överklagandena behandlas. Och de är som sagt många, kommer att kompletteras och säkert bli långdragna historier eftersom många är engagerade och arga på att inte ha blivit hörda innan pontonplaner gjordes. I beslutet om pontonerna står att de inte får byggas innan beslutet om strandskyddet vunnit laga kraft, dvs innan överklagandena om strandskyddet är avgjorda.
Strandskydd - att fortsatt kunna bada...


Frågan är om tekniska kontoret kommer att ta en chansning på att de ska vinna och börja bygga ändå. Drivande moderata politiker har chansat förut. Även om inte Mörby Centrum och Tranholmens förskola blev särskilt bra affärer med den strategin så finns det säkert exempel på att man lyckats någon gång också.

Om det börjar byggas - ring alla vänner och kom till stranden och visa din mening!

Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet.
Det såg för vissa ut som att det skulle kunna gå på räls även innan tanken fanns på att söka bygglov och första maskinen kom inrullande. Under bygglovsritandet på pontoner var det lika självklart att just den tolkningen av detaljplanen var den enda rätta. Även om ingen politisk nämnd hade fått diskutera den innan.

Men just pontonbygglovet visade sig vara det förslag som blev mest problematiskt. Nu får både kommunen och andra myndigheter ägna mycket tid för att processa överklaganden, och vi ideella krafter också. Tänk om man istället hade försökt nå samförstånd mellan park- och båtintressen innan! Men vi har tur. Än är det inte för sent, och vi jobbar vidare.

Den pontonritning som gick upp i byggnadsnämnden och beviljades är den sjätte lösningen av dem vi sett, och ändå är ritningarna behäftade med fel. Man kan inte bygga som det är ritat, även om man nu vill ha pontonanläggningar just på den här parkstranden. Detta trots att den kajkonstruktion som tekniska kontoret vill göra inte redovisas i ritningarna.
Här skulle två pontonanläggningar förankras med tekniskas förslag.
 Betongfundamenten  är tänkta att vara höga för att inte landgångarna 
ska sköljas över vid höga vattenstånd. 
Då blir stigen en balja, vattenfylld vid våg och snösmältning.

Detaljplanens strandlinje stämmer inte med ritningen för pontonplanen.
Marken är i detaljplanen skyddad och ska bevaras. Så blir det inte om man gjuter betongfundament och gör en kaj.

Pontonplanen har redan nu kostat kommunen ansenliga summor. Och det handlar om att få till 30-talet båtplatser!


Att få föreningars förslag hörda och behandlade i Danderyd är dyrt. För vårt bygglov har kommunen skickat de två ansökande föreningarna en räkning på 15 000 kronor. Vi lägger nu upp planerna för en insamling där alla kan vara med och visa sitt stöd för att stranden ska rustas istället för att  förbyggas! Troligtvis blir Stocksunds dag på torget den 3 september startskottet, och insamlingen kommer att kombineras med andra aktiviteter. Hör av dig om du vill vara med!

All vegetation är illustrerad som intakt i tekniskas bygglov.
Ännu en missvisande bild av hur en marina skulle se ut här!
För hängmattelektyren resten av sommaren rekommenderar vi lokaltidningen Mitti Danderyd. Redaktörerna säger att det sällan är sådant tryck på insändare i en enda fråga! Många skriver just nu - bidra med några rader du med!


Här artiklarna från sommaren hittills. Läs dem från PRESSARKIVET! Skön sommarläsning!

            

      Inga kommentarer:

Skicka en kommentar