STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

onsdag 31 augusti 2011

Väl mött på lördag!

STOCKSUNDS TORGS DAG
Välkomna till den årliga torgfesten som samlar föreningar, företag och politiker!

På lördag kl 12 håller Sällskapet Amorina en utfrågning av danderydspolitiker kring aktuella stocksundsfrågor, bl a Cedergrenska parkens framtid. Samtliga partiledare och kommunalråd har tackat ja till att komma. Utfrågare är journalisterna Arvid Lagercrantz och Jan Falk - och sedan du i publiken!

Bokbord och utställningar ställs upp kl 11 och då håller också arkivet öppet, där man kan få hjälp av hembygdsföreningen att hitta dokument från Stocksunds historia.

Väl mött på Stocksunds torg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar