STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 28 mars 2011

Politiker: Vilja finns hos båtklubben!

Idag i tidningen Mitti Danderyd står det klart.
Båtklubbens ordförande Dag Fagring säger "För båtklubbens del skulle bryggorna likaväl kunna placeras vid Långängsbryggan eller vid Skärvik. Problemet är att det inte tillåts enligt detaljplanen."

Vilka är det som ändrar detaljplaner? Jo våra folkvalda.

Uppmaning: Tag vårt förslag om Långängen och låt Kommunstyrelsen på mötet den 14 april besluta om att en ny detaljplan ska göras för att kunna lägga ut en ponton för 60 platser i det området! Tag samtidigt vårt förslag om att 12 platser i Stocksunds hamn byggs redan i sommar (inom befintligt detaljplaneområde) och att påbörja detaljplanearbete NU för att samtliga bryggor i hamnen förlängs (40 platser). Så att inte båtklubben bara står med ett alternativ utan flera!

Parkvänner är för det. Båtklubben är för det. Socialdemokraterna är för det. Folkpartiet är för det. Miljöpartiet är för det. NU ÄR DET DAGS FÖR CENTERN OCH MODERATERNA ATT SLÄPPA LÅSNINGEN VID CEDERGRENSKA!

Mer om detta senare ikväll på denna sida.

Här finns dagens nummer av Mitti Danderyd. De har sedan några dagar tekniska problem med hemsidan, men här får du tidningen: http://arkiv.mitti.se/erez4/online/mitti/danderyd.html.

Här omklippt för att bli läsbar på bloggen:

Kommentar: Några 60 båtplatser går det inte in i parken strandområde hur man än läggerr bryggorna. Tidningen har förväxlat de 35 platser som går in med de 60 som moderaterna utlovade inför valet. Däremot går det in 60 båtplatser i vårt förslag för området en kilometer ifrån hamnen som också tillhör båtklubben på Långängsvägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar