STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

måndag 28 februari 2011

Tre delsegrar, två lyckade möten

Det ljusnar för parken trots ett och annat orosmoln.  Vi bidrog starkt till kommunstyrelsens beslut för en vecka sedan om att ändra i detaljplanen så att Grindstugan med tomt inte ska kunna avstyckas från parken. Vi genomförde ett bra och välbesökt informationsmöte i torsdags som gav nya värdefulla kontakter,  inspirerade fler att engagera sig för parken och fick några att tänka om. Och vi blev varmt välkomnade av Förbundet Ekoparken med sina 50 organisationer i lördags.
Nu ökar vi trycket så att parken förblir pontonfri också, så att båtplatser skapas på lämpliga ställen och parken kan utvecklas som park!
På Förbundet Ekoparkens årsmöte gjorde vi en presentation av läget för Cedergrenska parken. Förbundet består av 50 organisationer som verkar i den stora Nationalstadsparken för att försvara och utveckla parken. Fyra av oss från Cedergrenska nätverket insöp råd och kunskaper, och smidde aktivitetsplaner med de andra föreningarna och med grundarna Richard Murray och Henrik Waldenström.
Där fick vi starkt stöd och tipsen haglade hela kvällen. Många av dem kommer att synas och leda till att uppmärksamheten höjs kring de Cedergrenska pontonplanerna och våra förslag. Inte svårt för någon på detta möte att förstå att en parks sjöläge med fritt vatten är något helt annat än en park bebyggd som en marina. Men så har många arbetat med parker i ett par decennier också.
Ett annat sätt att utveckla parker presenterades under vårt informationsmöte i torsdags inför 80 åhörare. ”Vi har just beslutat att utvidga parkområdet”, sade kommunalrådet Olle Reichenberg. Han syftade på kommunstyrelsens beslut att i detaljplanen ta bort möjligheten till avstyckning  av  Grindstugetomten.
Kan detta vara moderaternas nya idé om hur man ska skapa nya grönområden för Danderydsborna? Först gör man detaljplaner som ger möjlighet att stycka av och sälja ut delar av parker. Sedan går man med på att ändra planen så att avstyckning inte medges. Och – VIPS - har man ”utökat” parken!
På detta sätt skulle man kunna utöka många grönområden snabbt och effektivt. Billigt också, eftersom områdena ju redan finns och är i kommunens ägo. Man behöver varken etablera eller köpa dem. Inte en enda nyplantering… Enda kostnaden är allt kommunalt tjänstemannajobb för att ändra i detaljplaner fram och tillbaka.
Att förstå eller inte förstå parker, det är frågan. Men oförståelse kan tydligen också användas som ett argument.

”Jag kan faktiskt inte för mitt liv förstå hur de kan tycka att båtar så till den milda grad förstör hela parken” skriver Carina Erlandsson på sin blogg, och kommunalrådet Olle Reichenberg ackompanjerade  med samma intressanta upplysning på vårt informationsmöte: ”Jag kan inte förstå hur bryggor skulle förstöra”
Denna moderata oförståelse - ska vi tolka den som ett argument för att göra marina av parkens strand? Devisen ”jag förstår inte, därför bygger jag”?
Inte undra på att det blir svårt att förstå om man vantolkar. Vi är ju inte emot båtar. Vi är emot att bebygga Cedergrenska parkens enda strandvatten med pontoner avsedda för fritidsbåtsparkering. Vi vill utveckla parken, och för det behövs sjöläget, den fria vattenytan. För att många ska kunna använda den – till olika saker. Till bad, rekreation, till att uppleva natur och den speciella kultur som parken redan bär på. Vi vill att parken ska förbli unik, en oas i den asfalterade och bitvis bullriga omgivning som den har. Inte bli en del av den marina som redan finns att uppleva för den som vill.
Park är park med natur, historia och kultur. En marina är något annat. De leva bäst åtskilda.
Förutom att debatten blir lite underlig när upplysningar om oförståelse används som om de vore argument, så förtjänar både park och båtliv bättre. Vi hoppas att både moderater, koalition och båtklubbar kikar närmre både på våra förslag om parken och på det förslag om utvidgning med ca 60 båtplatser som vi skissade på vid Långängsvägen/Lagman Linds väg.Här finns faktiskt en lösning. Att kombinera olika intressen utan att de kommer i konflikt med varandra.

Parken kan befrias från sitt hot om att förlora sjöläget. Båtklubben kan expandera med fler platser än vad som är fysiskt möjligt i Cedergrenska vattnet. Moderater kan infria sina löften om att Stocksunds båtklubb ska kunna utöka med 60 platser (bryggområdet tillhör båtklubben och några 60 platser får man ändå inte in i det Cedergrenska området.) Centern kan få fortsätta sitt arbete för att bevara och utveckla grönområden. Den nya koalitionen kan visa att man med lyhördhet inför varandras önskemål kan både bevara park och bygga båtplatser - och dessutom att man visat lyhördhet för en grupp som tidigare inte hörts om parken.


Vårt förslag om vad som borde utredas omedelbart. Vinklar man om den befintliga ca 95 m långa bryggan får man i nästan samma vattenområde plats för en brygga till. Det ser dessutom ut som att detaljplanen tillåter bryggor utan planändringar.
Att samtidigt låta båtplatsfrågan ingå i ett långsiktigt projekt som ger kommunen total överblick över var människor köat längst och var pontoner och vinterplatser minst kommer i konflikt med andra intressen, skulle både ge koalitionen och nuvarande oppositionspartier en fjäder i hatten. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är säkert inte ensamma om att ha velat påskynda en sådan process.
LÖS KONFLIKTEN OM PONTONER I CEDERGRENSKA PARKEN OCH LÅT ALLA BLI VINNARE!

6 kommentarer:

 1. Ferenc Kazinczy1 mars 2011 07:04

  Två bryggor för stora båtar försvårar avsevärt eller omöjliggör sjösättning av kanoter och jollar. En sådan verksamhet finns på platsen, må vara i ringa omfattning, kanoter förvaras i ladan intill stranden och bakom den finns uppläggningsplats för jollar. Verksamheten är främst avsedd för ungdomar. En bidragande orsak till det låga utnyttjandet är att en ordentlig kanot- och jollebrygga saknas. I hela Danderyds kommun med dess långa strandlinje finns en enda sådan brygga, den i Djursholm nedanför Villa Pauli. En kombinerad bad- och kanotbrygga vid Cedergrenska parken, så som det har föreslagits, skulle inte bara kunna blåsa nytt liv i ungdomsverksamheten, den skulle också kunna bli en omtyckt anläggningsplats för besökande kanotister för att rasta på ängen ovanför eller vandra runt i parken. Längs Hagaparkens strand finns tre kanotbryggor, Ett exempel värt att följa!
  Ferenc Kazinczy

  SvaraRadera
 2. Nils H. Magnusson1 mars 2011 15:16

  Utomordentligt väl genomfört möte Ni inbudit till! Må parken undslippa dessa kortsiktiga byggintressen som tillåts förstöra vår kommun.
  Och må Danderyds största politiska parti dra lärdom av den senaste tidens rörelse och valrörelse som så tydligt signalerat sina nej till artfrämmande byggprojekt. Vilket också pontonbryggor i vår vackra kulturpark måste betraktas som.
  Nils H. Magnusson

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag är granne med både Cerdergrenskaparken och Scoutstugan så närvarade jag vid mötet den 24 feb 2011. Jag räknade till 37 närvarande och inte 80 som nämns ovan. Mötet hade en ganska aggresiv attityd och någon började med att kalla kommunensledamöter för "Mubarak" lika. Ingen av de arrangerade organisationerna tog avstånd från detta uttalande utan tvärt om. Någon annan antydde att en verksamhetsutövare i hamnen drev detta med att utöka antalet båtplatser i eget vinst intresse. Mötets medelålder var anmärkningsvärt högt och troligen var inga av de familjer som står i kö för en efterlängtad båtplats närvarande. Att antalet fritidsbåtar i Sverige har ökat med ca 25% de senaste 8 åren lämnades utan kommentar. Däremot ansågs det att båtar förfular utsikten från parken. Jag tycker att Cilla är en fantasisk person som förtjänar stor uppskattning för sitt arbete i parken men jag tror att det är möjligt att ha både bryggor i vattnet och en fin park. Även båtar kan vara vackra.

  SvaraRadera
 4. Cilla Lundström4 mars 2011 00:26

  Hej granne till park och scoutstuga, vad bra att du delger dina synpunkter och sätter skjuts på diskussionen här!

  Att mötet hade nära 80 deltagare vet vi som bar stolarna och vet hur många extra stolar vi fick ställa fram för att det skulle räcka.

  Mötets medelålder har jag däremot ingen kläm på, men som 40+are var jag i vilket fall inte yngst. Min erfarenhet av t ex samrådsmöten kring detaljplaner är att många pensionerade Danderydsbor är engagerade. Och inget fel i det.

  Men du har rätt i att det inte verkade som om båtklubbens medlemmar och inte de som står i kö deltog. Kan det vara för att frågan inte är så viktig för dem? Att de vet att det finns alternativa platser både för att lägga bryggor och båtar på? Eller att de inte tänker på att det är en park som deras bryggor ska ligga i?

  Det som bryggförespråkarna från politiskt håll hävdar är ju att båtplatsägarna kommer att bli de som ger parken liv. Men som båtägare själv vet jag att det ställe man minst promenerar på och engagerar sig i är det man har båten på. Och som båtplatssökande vet jag också att man för fritidsbåten är beredd att hitta alternativ – det är sällan avgörande att man får plats på ett ställe.

  Problemet med idén att lägga pontonanläggningar i parkvattnet för mig är inte om det kommer att bli vackert eller inte. Det är att det blockerar alla andra möjliga verksamheter och upplevelser som den här parken ger många människor.

  Många av parkens besökare har inte sjöutsikten, badmöjligheterna och vattenkontakten som man får när man har båt. Att bygga bort det för så få som 30-40 båtägare som kan få plats här, är inte rimligt.

  SvaraRadera
 5. Tack Jan Wogel för ditt inlägg i Lokaltidningen!Positivt och engagerat!

  Jag är uppvuxen i Stocksund under femtiotalet och är sedan ett år återinflyttad till lägenhet i Inverness.
  Har sett förtätningen av Stocksund och utvecklingen av ”den gamla” hamnen till vad den är idag - sökert av vikt för båtägarna. MEN TA INTE RESTEN AV STRANDEN!!!!!! Den behövs för oss som behöver och utnyttjar naturen i närområdet!

  Det av största vikt att behålla de fina strövområden som nu återstår i Stocksund! Man har tagit stor del av skogen vid Inverness i anspråk för att bygga bostäder i Mörbylund och Charlottenberg. Många boende i Inverness,Sikreno och ovan nämnda områden utnyttjar den del av skogen som nu finns kvar samt parken vid Cedergrenska tornet för rekreation och naturupplevelser!

  Då jag är hundägare vet jag att vi är många som dagligen promenerar längs stranden och i parken vid Cedergrenska. Själv går jag där minst en gång om dagen. Ofta möter jag någon, som liksom jag, slagit sig ner vid stranden för att njuta av lugnet och vattnets kluckande – det är ovärderligt!
  Med stor tacksamhet ser jag hur parken sköts på ett föredömligt sätt och vädjar nu till berörda beslutsfattare att inte förstöra den genom att exploatera stranden.

  Boende i Stocksund och framför allt alla vi, som inte har trädgårdar att påta i, båtar att komma ut med och kanske inte ens bil att förflytta oss med bör ha rätt till de närliggande naturområden som ännu finns kvar– inklusive stranden vid Cedergrenska Tornet!!!!!

  SvaraRadera
 6. "Det ser dessutom ut som att detaljplanen tillåter bryggor utan planändringar." skrev vi i inlägget.

  Nu har vår utredning gått vidare. I den gamla detaljplanen från 1960-talets början ser det ut att vara carte blanche för att bygga bryggor. Men i en senare ritning är den befintliga bryggan inritad och området för denna är maximerad.

  Vi gräver vidare för att se vad som krävs för att en utbyggnad ska kunna göras här. Om det visar sig vara det lämpligaste området i kommunen kommer vi att verka för att tidiga möten sker med grannarna här också. Inte enbart de som direkt angränsar och därmed formellt blir "sakägare", utan också de övriga som anser frågan angelägen.

  På det sättet kan man på ett tidigt stadium anpassa bryggförslaget så att så mångas synpunkter som möjligt blir hörsammade.

  Det går att göra annat än att dra slutsatsen att "folk alltid klagar". Man kan redan innan en planprocess diskutera, förhandla och föra samtal med medborgare som bryr sig. På så sätt blir det också intressant att ha med "folk" att göra!

  Vi "folk" blir nämligen konstruktivare när vi får vara med från början.

  SvaraRadera