STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

tisdag 22 mars 2011

Ansökan olaga - bör återkallas!

De tre oppositionspartierna skickade igår in en skarp protest mot att tekniska kontoret lämnat in en bygglovsansökan som inte behandlats av förtroendevalda i tekniska nämnden. ”Den inlämnade ansökan är att betrakta som olaga varför den skall återkallas i och för sedvanlig politisk och laga hantering.” skriver de.

”Tekniska nämndens ledamöter har (…) berövats sin lagliga rätt att ta ställning i denna principiella och för kommunens innevånare viktiga fråga:  "På vilket sätt skall stranden i en orörd kulturpark omformas till en båthamn?" Detta är en politisk fråga som ej får lösas på tjänstemannanivå.” heter det vidare i skrivelsen som har ett otvetydigt budskap: Tekniska kontorets bygglovsansökan har ingen förankring och bör därför återkallas.
Den som tror att det är en formaliafråga som drivs för att partierna i sak inte vill se pontonanläggningar i parken tror fel. Visserligen vill ingen av dem se pontoner förstöra parkens fria sjöläge. Men i samtal med dem hör man hur det osar av erfarenheter av många liknande situationer.
De upplever att de har förtroendet och ansvaret att bevaka allmänhetens intressen. De tar uppdraget på allvar, som är ”Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens anläggningar.” Och i en så kontroversiell fråga som hur parkens framtid ska gestaltas, skickar tekniska kontoret in en bygglovsansökan för omdaning av parken – som man inte ens fått kännedom om. Än mindre kunnat diskutera och påverka. Och det är inte första gången detta sker. Nu har man fått nog.
Vi har sedan bygglovsansökan skickades in i torsdags ställt följande frågor till ledande politiker och tjänstemän:
1.      Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in?
2.      Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan?
3.      Har tekniska nämnden behandlat förslaget till lösning som nu ligger som tekniska kontorets bygglovsansökan?
4.      Om inte, varför?
Hittills har vi inte fått ett enda svar. Förutom från oppositionspartierna, som inte accepterar att tjänstemän, kanske tillsammans med någon enskild politiker, ansöker om att få omdana  parken. Och förutom projektledaren på tekniska kontoret som säger sig ”ta hand om frågorna gällande anläggning av nya bryggor” medan ”frågor gällande Cedergrenska parken” ska tas om hand av stadsträdgådsmästaren. Som om stranden inte tillhörde parken längre. Har tjänstemännen avstyckat denna också, utan att politikerna fått ta del av det?
Detta kan bara bli bättre, knappast sämre.
Men bra är det samarbete vi inlett med båtklubbarna! Nu jobbar vi tillsammans för att lösa problemen som upptstått med behov av båtplatser och behov av park med fritt sjöläge. Vi jobbar med att söka andra båtplatsutbyggnader på kort sikt, och för att lösa dem på längre sikt, dvs ett par år. Vi har tre utredningsuppdrag som kommer att få god skjuts av att vi jobbar ihop. Vi kommer också tillsammans se till att Stocksunds båtklubb inte förlorar platser när båttvätt och septiktank ska placeras i hamnen, vilket finns risk för nu.
Vi blir allt fler som samarbetar för att se till att både parkliv och båtliv kan utvecklas parallellt, utan att krocka med varandra. De som hittills saknas i arbetet med den målsättningen är företrädarna för majoritetspartierna - centern, kristdemokraterna och moderaterna. Välkomna ni också!
LÅT OSS BYGGA BÅTPLATSER NU SOM INTE INKRÄKTAR PÅ PARK- OCH KULTURMARK!
Del av Cedergrenska stranden 1910. Ännu finns de flesta spår kvar och Cedergrenska familjens semesterparadis kan byggas upp igen - till ett paradis för alla!

4 kommentarer:

 1. Härligt med goda nyheter! Hoppas samarbetet kan bli ännu bredare. Då kanske alla parter kan ta sig tid att lyssna och fundera, och sedan satsa på en mer långsiktig lösning både vad gäller båtplatser och framförallt den fina stranden som nu hotas.

  SvaraRadera
 2. Vi brukar inte publicera mail här. Men detta är en korrespondans med kommunstyrelsens ordförande i ett formellt ärende som vi vet intresserar många. Vi tror inte att någon inblandad upplever att en personlig konversation blir publicerad. Frågan berör vilken folkvald instans som varit med och utformat den tolkning av detaljplanen som nu lämnats in som bygglov för bebyggelse på parkens strand.

  Från: Cilla Lundström [mailto:cilla (at) juniper.se]
  Skickat: den 22 mars 2011 22:25
  Till: Reichenberg Olle
  Ämne: VB: Fråga om tekniska kontorets förslag

  Hej Olle,

  Frågan om vem som står bakom bryggplanerna blir alltmer brännhet och jag kommer inom kort att svara på frågor om detta. I vårt samarbete med båtklubbarna har framkommit att bakgrunden till planen att lägga pontoner i Cedergrenska parken inte kommit från, eller varit båtklubbens förstahandsval. Initiativet och idén kom från Gunnar Oom.

  Det gör att frågorna om vilka politiska instanser som nu står bakom förslaget blir aktuella. Därför ber jag dig att svara på dessa frågor:

  1. Vilken politisk folkvald institution beslöt att bygglovsansökan skulle göras och skickas in?
  2. Vilken folkvald instans står bakom utformningen av bygglovsansökan?
  3. Har tekniska nämnden behandlat förslaget till lösning som nu ligger som tekniska kontorets bygglovsansökan?
  4. Om inte, varför?

  Vänliga hälsningar

  Cilla Lundström
  www.cedergrenskaparken.blogspot.com
  Nu också på facebook!

  ----------------
  Från: Reichenberg Olle [mailto:Olle.Reichenberg (at) danderyd.se]
  Skickat: den 23 mars 2011 18:35
  Till: Cilla Lundström
  Kopia: Erlandsson, Carina
  Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

  Hej Cilla!

  Tack för ditt mail och dina frågor. Vem som från början lanserade idén om att lägga ut pontoner i det berörda området vet jag inte. Jag har hela tiden trott att det var Stocksunds båtklubb som kom med idén, men du kan ju alltid kontakta Gunnar Oom och fråga om det var han.

  Så svar på dina frågor:

  1) Bygglovsansökan har såvitt jag vet skickats in av tekniska kontoret. Som grund för detta beslut ligger den detaljplan som har behandlats och beslutats av kommunfullmäktige och som medger att pontoner placeras ut på den aktuella platsen. Bygglovsansökan är därmed ett rent verkställighetsbeslut.

  2) Jag utgår från att bygglovsansökan har utformats av tekniska kontoret.

  3) Tekniska nämnden har inte behandlar ansökan om bygglov eftersom bygglovet följer gällande plan.

  4) Se ovan.


  Vänliga hälsningar,


  Olle Reichenberg
  kommunstyrelsens ordförande

  -------------
  Från: Cilla Lundström [mailto:cilla(at)juniper.se]
  Skickat: den 24 mars 2011 04:57
  Till: 'Reichenberg Olle'
  Kopia: 'Erlandsson, Carina'; 'kristin.eriksson(at)danderyd.se'; siv.sahlstrom(at)danderyd.se; bengt.sylvan(at)danderyd.se; Olov Johansson (j.o.s.johansson(at)telia.com); 'Gun-Britt Lindström' (gblindstrom(at)spray.se)
  Ämne: SV: Fråga om tekniska kontorets förslag

  Hej och tack för ditt svar Olle,

  Då vet vi att det av de folkvalda är kommunfullmäktige som står bakom bygglovsansökan, och att det är dem vi ska fråga om varför de valt just denna tolkning av de tusentals möjliga som detaljplanen ger.

  Hur ställer vi frågor bäst till fullmäktige om hur de tänkt i valet av just denna praktiska lösning på de beskrivningar och målsättningar som finns i planen?

  Vi har visserligen inga problem att skicka frågor till alla i fullmäktige, det gäller ju ändå byggplaner för parkmark som engagerar många. Men det kanske finns några som haft lite mer inflytande på ansökans innehåll och som därmed är lämpligare att svara för den? Om det nu inte är ledamöterna i tekniska nämnden som är de mest relevanta.

  Vänliga hälsningar

  Cilla Lundström
  Cedergrenska parkens vänner


  ________________________________________

  SvaraRadera
 3. Cilla Lundström23 mars 2011 22:54

  Tekniska nämndens ordförande svarar i sin blogg på skrivelsen som de tre oppositionspartierna skrev.

  Innebörden i hennes svar är att eftersom ingen av dem reserverade sig mot ett budgetbeslut om bryggor i parken är det helt i sin laga ordning att tjänstemännen utformar innehållet i bygglovsansökan utan att nämnden får ta ställning till det. (Säkert hade det varit i sin laga ordning om de hade reserverat sig också.)

  Jag bemöter detta. Delge dina tankar också!
  Finns här http://carinaidanderyd.blogspot.com/2011/03/bryggorna-cedergrenska-parken.html?showComment=1300945655467#c4784207086824290725

  SvaraRadera
 4. Jan Hägglund24 mars 2011 03:59

  Att detaljplanen rörande Cedergrenska medger bryggor och att bygglov finns betyder inte att vem som helst får bygga!
  Det måste vi ha klart för oss.
  Det krävs också att kommunen ( en majoritet i fullmäktige ) medger att kommunens ( medborgarnas ) mark upplåts för detta ändamål.
  Sedan koalitionsuppgörelsen förvaltar Fastighetsnämnden kommunens fastigheter.
  Rimligtvis skall Fastighetsnämnden godkänna en sådan belastning på Cedergrenska fastigheten.
  Förövrigt kan jag bara tolka det som att det nu saknas majoritet i fullmäktige för att lägga ut pontonbryggor och att det finns en majoritet för ett förslag i linje med det som Cedergrenska Parkens vänner har presenterat.
  Det enklaste vore om fullmäktige fick ta ställning till ett sådant förslag vid nästa möte!.
  Jag utgår ifrån att C kommer att stödja detta enligt deras tidigare så kompromisslösa inställning för bevarandet av kommunens parkklenod!
  Moderaterna i Danderyd har minskat ca tjugo procentenheter de senaste två valen.
  Kan den här typen av inställning till väljarna möjligen ha påverkat?
  Cedergrenska Parken är en varumärkesbärare för hela kommunen ( se exempelvis hemsidan!)
  Genomför de förslag som Cedergrenska Parkens vänner har lagt!
  De är utmärkta och värdiga vår kommun!

  SvaraRadera