STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

fredag 4 mars 2011

Två förslag

Detaljplanen för Cedergrenska parken som nu omarbetas i den del som gäller Grindstugetomten ger utrymme för många förslag kring stranddelen.

Vårt förslag: Utveckla parken som park. Lägg klubbens båtar där de inte inkräktar på allmän parkmark.

Öka sittplatsytorna vid stranden för picknick och samvaro - bygg upp den strandlinje som fanns här på Cedergrens tid. Bygg upp stenskoningen igen för ca 30 meter av stranden så att sittytor inte eroderar bort. Bygg en klassisk, pålad 12-15 meter lång brygga där den tidigare bryggan fanns. Bygg in en bänk och en rejäl, bred badtrappa i kortändan som också kan användas för gästande kanotister och jolleupptagning. Slå ned några pålar på västra sidan så att gästplatser skapas för de som vill besöka parken med egen båt under en dag, och så att olika ungdomsverksamheter kan ha kvar segeljollar i vattnet mellan aktiviteterna.

IdagImorgon

Idag. Rester av gamla stenskoningen syns här och var. Att stranden inte eroderat mer beror på att trädrötter och annan vegetation håller samman stigen, och att en hel del av Cedergrens gamla stenskoning ligger kvar.


Vi föreslår en låg stenskoning på ca 30 meter av stranden, lik den på Cedergrens tid. Större sittplatsgrupp får plats vid vattnet och en bänk byggs längs huset i sydvästläget med fortsatt fri sjövy. Bryggan 12-15 meter lång har en rejäl träbadtrapp på hela kortsidan som kan användas för bad och tillägg för kanotister, eller för att dra upp jollar på. Bryggan är placerad där den inte syns uppifrån parken - precis där Cedergrens brygga var placerad.

Båtplatser byggs utanför parkmark:

Långängsvägen/Lagman Linds väg. Här är ett ställe där man bör man utreda hur vattenområdet kan utnyttjas bättre.


Vinklar man om befintliga bryggan kan man lägga ut en till på 95 meter, dvs få ca 60 ytterligare båtplatser. Det blir i stort sett samma vattenområde som tas i anspråk. Det nya fästet in mot land blir inte i grönområde. Parkering finns, också för tillfällig lastning och lossning nära bryggan.


Ett annat förslag - båtklubbens, kanske också moderaternas, koalitionens?
Så här verkar nuvarande förslag se ut från båtklubben och som antagligen kommunens tjänstemän nu ritat upp. Det är oss veterligen det fjärde förslaget sedan debatten startade i höstas.

EN 55 meter lång brygga samt en 20 meter lång där ena sidan används för jolleverksamheten (oklart om det endast blir för båtklubbens verksamhet eller om bryggan blir öppen för alla). Ca 38 båtplatser.

Vi har tillskrivit Carina Erlandsson, tekniska nämndens ordförande, för att se om vi uppfattat förslaget helt rätt.

Båtklubben vill också ha transportväg från hamnen till parken, "Konstaterades att klubbhuset måste flyttas om det skall bli plats för en transportväg." skrivs på deras hemsida.

Här är transportvägen tänkt att gå. Det är klubbhuset som skymtar till vänster i bild (bänk och taknock), och som utgör en av avgräsningarna mellan park och marina idag. Ska något i likhet med "transportväg" byggas här ryker minst ett av träden som idag inramar entrén till parken. Vegetationen som idag bidrar till att marina och park lever skilda världar kommer också att tas bort, och parken blir en del av marinan.

Att bygga pontoner för fritidsbåtar och samtidigt behålla något av parkens unika karaktär och attraktiva sjöläge går inte. Bara bryggorna i sig förändrar, ca 225 kvadratmeter betong, mängder av Y-bommar, fästen in i parken, rätad stig, rättad efter transportbehoven till och från båtarna. Dimensionerna förändrar - bara ena bryggan med båtar blir lika bred som två längder av den röda byggnad som står vid stranden.

Sedan tillkommer att strand- och brygglivet inte blir tillgängligt för alla som med vårt förslag. Det blir inte alla parkbesökares bryggor som de kan nyttja som de vill. Det blir en båtklubbs bryggor för  privatpersoners båtar.

Därför jobbar vi vidare på vårt förslag.

2 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Cilla Lundström6 mars 2011 15:12

  Hej Anonym,
  Vi har sparat men tagit bort ditt inlägg. Vi har försökt vara tydliga både på sidan och i mail till många av dess läsare om att vi vill att man uppger sitt namn i kommentarerna. När man som i ditt inlägg omskriver en person som sakens problem, blir det ännu viktigare för oss att man också uppger vem man själv är. Det är så vi tror att diskussion och debatt om parkens framtid blir som bäst – högt i tak, under eget ansvar.

  Du är välkommen igen här i eget namn, också med kritik mot denna hållning förstås. Du kan också maila info@cedergrenskaparken.se.

  Cilla Lundström

  SvaraRadera