STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

tisdag 15 mars 2011

Det går framåt!

Danderyds nuvarande platser för klubbars brygganläggningar.
Vinterplatser på land finns på sex ställen; Skogsvik, Nora Strand, Stocksunds hamn, Ranängen, Näsbyviken, Skraggen (privatägd).
Ännu en delseger: Nu ska båtplatser i kommunen utredas!
Det har legat i tekniska kontorets uppdrag förut, men nu finns politisk vilja också. Orsaken att beslutet kommer nu är att vi drivit detta hårt. Köerna till båtklubbarna har funnits länge, och de fylls också snabbt efter utbyggnader. Nytt är att andra parter utöver båtklubbarna drivit frågan. Och vi har varit specifika och publika i våra förslag om var man bör bygga ut.

Vi har också uppmärksammat att det kan gå fel om man lägger hela ansvaret för utbyggnad på de enskilda båtklubbarna. Kommunens filosofi har varit att båtklubbarna ska ta initiativ och föreslå utbyggnader, som kommunen sedan ska ta ställning till. Det arbetssättet kan man fortsätta med. Men det kan inte vara det enda om man som politiker har som ambition att antalet båtplatser ska öka. Enskilda ideella båtklubbar har ansvar för sina medlemmars intressen och kan inte vara de som ansvarar för att utbyggnationer hamnar på de mest lämpliga platserna i kommunen.

Båtklubbar har inte ansvar för att se till alla andra intressen, som t ex att inte förbygga kulturhistoriska parker. Eller att se att en utbyggnad i ett annat område kan vara lämpligare ur ett helhetsperspektiv. Båtklubbar är ideella organisationer som dessutom kanske inte klarar eller vill lägga ned mer fritidsarbete på ytterligare en ponton med 60-talet nya medlemmar, en större organisation som ska administreras, mängder av Y-bommar och annat som ska underhållas.
Därför är beslutet mycket vällovligt ur båtklubbarnas och parkvännernas perspektiv!

Ett annat gott beslut: Kommunens kajer ska utredas och upprustas. Här ska vi försöka haka på för Cedergrenska strandpartiet. Visserligen inte för att bygga kaj. Det är en låg stenskoning, ca 30 meter lång som behövs. Här handlar det om uteblivet underhåll ända sedan kommunen förvärvade parken 1981. Hela stenskoningen förutom fyra stenar har fallit i sjön!


Om kommunen börjar undersöka Cedergrenska stranden för denna upprustning, har vi påbörjat en utredning om detta som vi gärna delar med oss av. Vi har också synpunkter på utförandet. Det får INTE bli kaj. Det ska bli låg skoning. Gjord från sjön, med huggen sten mm. Det går. Vi har exempel. Det finns flera möjliga utförare och det är INTE dyrare än att bygga upp det med moderna betongmetoder.

Dessa ca 30 meter behöver skos. Idag eroderar stigen här och sittytorna har blivit mindre.
Vi har utrett hur det kan göras, vilka som kan göra det, och kostnaderna.
I samband med att man återupprättar Cedergrens gamla strandlinje ökar sittytorna.
Hurra, gratulera och kommentera gärna i tekniska ordförandens blogg ni också! http://carinaidanderyd.blogspot.com/ , se inlägg från i tisdags och kommentarer till detta.

2 kommentarer:

  1. Henrik Waldenström, Ekoparken16 mars 2011 10:37

    Hej
    Grattis, ni är fantastiskt duktiga./mvh Henrik Waldenström, Förbundet För Ekoparken

    SvaraRadera