STRANDEN FÖRBLIR FRI! Planerna på att bygga kaj och betongpontoner ogillades i en dom av Mark- och miljödomstolen 13/12.
Nu måste strandpromenaden upprustas och göras tillgänglig för alla igen! Vi efterskänker vårt bygglov till kommunen och bistår i arbetet för att få stranden renoverad. KOM MED DU OCKSÅ!
* PRESSARKIVET * Cedergrenska parkens framtidsarkiv * Tekniska kontorets bygglov här. (Ogiltigt efter dom av Mark- och miljödomstolen 13/12-12.) * Föreningarnas bygglov här. (Ej överklagat, giltigt.)
Här finns de senaste domarna och handlingarna!

onsdag 9 mars 2011

Kampanjen sjuder av aktivitet!


Aktiviteten är i full gång för att hitta lösningar som räddar parken från pontonbyggen. Ikväll träffas föreningarna för att samla ihop alla trådar för kommande veckornas aktiviteter. Att engagemanget för parken är stort kommer att synas, och du får gärna bidra! Hör av dig!

Här är några axplock av det senaste:

- Tidningen Mitti Danderyd har en insändare om parken denna vecka, se sidan 2 här.

- Tidningen Villaägarnytt kom ut från tryckeriet igår, artikel om parken finns på sidan 3 här.

- Igår hade Naturskyddsföreningen årsmöte. Cedergrenska parken stod i fokus och flera medlemmar anslöt sig till det aktiva arbetet. Välkomna!

- I veckan anslöt sig också jurister med kunskap om regler som berör bebyggelse som den planerade. Välkomna, ni behövs!

- I veckan som gick har vi haft nya och nygamla kontakter med samtliga politiska partiers företrädare. Stödet för våra idéer om parken växer, och vi hoppas att både partiers företrädare och medlemmar gör detta synligt den närmaste tiden!

- Imorgon har tekniska nämnden möte för att förbereda sitt nämndmöte som hålls den 16 mars. Till detta har föreningarna lämnat våra hittillsvarande förslag, med förhoppning om att de kan beredas och tas upp på nämndmötet den 16 mars. Skrivelsen hittar du här.

- Vi fortsätter att utreda kommunens möjliga platser för båtplatsutbyggnader. Vi har ett pågående arbete för den lösning kring Långängsvägen som ni tidigare sett i bild här (60 extra båtplatser) och nu kommer vi att syna både Stocksunds hamn och Skärviken på samma sätt. De som menar att tekniska kontoret borde göra det har rätt. Men vi hoppas att de och andra kommunala instanser kommer igång av att vi påbörjar arbetet! Liksom att båtklubben seriöst börjar utreda alternativ förstås.

- Vi har fått information om att en båttvättanläggning är planerad att läggas i båtklubbens område i Stocksunds hamn så att 10-15 båtplatser går förlorade. Är detta verkligen den lämpligaste placeringen med tanke på att man tolkat båtplatsbehovet som tryckande? Finns alternativa placeringar? Ytterligare ett utredningsuppdrag för den som vill ha en praktisk fråga att bita i!

- Den 30 mars har Stocksunds båtklubb möte. Vår förhoppning är att medlemmar som känner till våra förslag kan presentera dem där, och att vi innan får möjlighet att träffa båtklubbens ansvariga.

- Tekniska kontoret har ritat upp ytterligare ett förslag för pontoner i parken, efter ritning av båtklubben. Tekniska nämndens ordförande Carina Erlandsson har svarat på alla frågor hon kunde. Det är som vi förut visat i bild här, fråga om en 55 meter lång ponton för fritidsbåtsparkering, och en 20 meter lång med fritidsbåtar på ena sidan och en ramp för jolleverksamhet på den andra. Båtklubben vill äga bryggorna själva. Carina kunde inte svara på hur många båtplatser detta kunde ge, det anses vara båtklubbens sak.
En 55 m lång, en 20 m lång brygga med ramp för jollar.
Ungefär så här tolkar vi Carinas svar. Många detaljer är naturligtvis oklara, men som i alla andra förslag innebär detta en total förbyggelse av parkens sjösida. Oasen försvinner liksom möjligheterna att utveckla strandlivet för annat än för dem med fritidsbåtar. Vi räknar att denna anläggning ger båtplatser för 30-38 båtägare.


Att ge plats för så få båtägare på andra lämpliga platser är inte svårt. Varför bita sig fast i den enda kulturhistoriska parken i Stocksund?


En utveckling av strandpartiet som detta skulle göra parken långt mer attraktiv, och ge möjligheter till sjöliv för en bred allmänhet.

Parkvänner, sprid budskapet!

4 kommentarer:

 1. Birgitta Ekoparken Haga/Brunnsvikens Vänner9 mars 2011 08:22

  Hej!
  Jag måste säga att jag beundrar alla er som jobbar för parkens bästa! Ni är riktiga kämpar och duktiga sådana!
  Håller tummarna!

  Hälsningar
  Birgitta Bergquist
  Förbundet för Ekoparken
  Haga Brunnsvikens Vänner

  SvaraRadera
 2. Tack Jan Wogel för ditt inlägg i Lokaltidningen!Positivt och engagerat!

  Jag är uppvuxen i Stocksund under femtiotalet och är sedan ett år återinflyttad till lägenhet i Inverness.
  Har sett förtätningen av Stocksund och utvecklingen av ”den gamla” hamnen till vad den är idag - sökert av vikt för båtägarna. MEN TA INTE RESTEN AV STRANDEN!!!!!! Den behövs för oss som behöver och utnyttjar naturen i närområdet!

  Det av största vikt att behålla de fina strövområden som nu återstår i Stocksund! Man har tagit stor del av skogen vid Inverness i anspråk för att bygga bostäder i Mörbylund och Charlottenberg. Många boende i Inverness,Sikreno och ovan nämnda områden utnyttjar den del av skogen som nu finns kvar samt parken vid Cedergrenska tornet för rekreation och naturupplevelser!

  Då jag är hundägare vet jag att vi är många som dagligen promenerar längs stranden och i parken vid Cedergrenska. Själv går jag där minst en gång om dagen. Ofta möter jag någon, som liksom jag, slagit sig ner vid stranden för att njuta av lugnet och vattnets kluckande – det är ovärderligt!
  Med stor tacksamhet ser jag hur parken sköts på ett föredömligt sätt och vädjar nu till berörda beslutsfattare att inte förstöra den genom att exploatera stranden.

  Boende i Stocksund och framför allt alla vi, som inte har trädgårdar att påta i, båtar att komma ut med och kanske inte ens bil att förflytta oss med bör ha rätt till de närliggande naturområden som ännu finns kvar– inklusive stranden vid Cedergrenska Tornet!!!!!

  Eva H

  SvaraRadera
 3. Cilla Lundström10 mars 2011 03:41

  Vi får just nu många positiva reaktioner från folkvalda som beskriver att de med intresse följer hemsidan sedan en tid, och att arbetet vi gör är "värdefullt och att ni på ett öppet och konstruktivt sätt försöker hitta lösningar".

  Kommentarerna kommer från folkvalda ifrån SAMTLIGA PARTIER i Danderyd.

  Ni som vill får gärna kommentera direkt här också så att alla idogt arbetande parkvänner får del av er respons!

  SvaraRadera
 4. Martin Michel14 mars 2011 04:22

  Hej
  Ett viktigt argument mot att bygga ut marinan i Stocksundshamn är att ju större marinan blir, desto större hinder uppstår för den vandrande och lekande fisken.

  Innanför Stocksundet ligger som bekant norra delen av nationalstadsparken, Igelbäckens och Ulriksdals naturreservat samt Järvakilen och kulturreservat. Igelbäcken som bland annat innehåller två sällsynta och skyddade fiskarter, Grönling och Nissöga.

  Den lilla viken vid Grindstugan med strandvegetation, vass och dybotten är värdefull att skydda, särskilt med dess läge mellan ca 200 m marinaområde och en lång klippstrand.

  Värdet och skyddet av biologisk mångfald och bevarande av spridningskorridorer är inte enbart en fråga för Danderyds kommun. Det är angeläget för hela länet och i synnerhet i tätortsnära läge som detta innebär.

  Om detaljplanen och planbestämmelserna är oklara gällande Cedergrenska tomten och Grindstugan bör försiktighetsprincipen användas vilket i detta fall borde vara samma som stort hänsyn till natur- och miljövärdena och som direkt påverkar även andra kommuner som Solna, Sundbyberg och Stockholms stad och som sagt, även nationalstadsparken.

  Lycka till
  Martin

  SvaraRadera